När ska bodelningslikviden utbetalas?

2021-11-09 i Bodelning
FRÅGA
Hej, jag kommer sälja mitt hus samt letar nytt boende, när ska bodelninglikviden betalas ut till min ex fru? Kan hon vänta med att få sin del när jag hittat boende samt sålt huset? Typ 3-6månader, då jag har en dotter boende hemma.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bodelningslikviden utgör mellanskillnaden i en bodelning

Det är vanligt att den ena maken måste ge den andra maken ersättning för att den första maken får men än vad man har rätt till vid en bodelning. Denna ersättning brukar kallas för bodelningslikvid. Om ena maken övertar den gemensamma bostaden ska exempelvis den andra maken betala mellanskillnaden i pengar om ingen annan egendom kan ges (11 kap. 8-10 §§ Äktenskapsbalken)

Bodelningslikviden ska helst betalas direkt, men du kan begära anstånd med sex månader

Helst ska bodelningslikviden betalas direkt. Men den make som ska betala bodelningslikviden har rätt till skäligt anstånd med betalningen om godtagbar säkerhet ställs. Av förarbetsuttalandena framgår att anståndet inte bör avse längre tid än sex månader från bodelningen. I första hand ankommer det dock på makarna själva att komma överens om hur lång tid anståndet ska avse. Det ankommer också på makarna att själva komma överens om vad som utgör en godtagbar säkerhet. Om det inte går att få till någon överenskommelse i den delen, bör i vart fall pant eller borgensförbindelse godtas. (Prop 1986/87:1 s 182)

Som svar på din fråga, bör bodelningslikviden betalas så snabbt som möjligt, men du har rätt till skäligt anstånd med betalningen om en godtagbar säkerhet ställs. Du och din exfru kan själva komma överens om hur och när betalningen ska ske. Skulle ni inte komma överens, bör anståndet inte vara längre än sex månader. Jag rekommenderar därför att du kontaktar din exfru och begär anstånd med betalningen och för att komma överens om vad som är lämpligt för er.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin Hedlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?