När ska bodelningslikviden betalas vid skilsmässa?

2020-11-30 i Bodelning
FRÅGA
Hej, Vi håller på att skilja oss och har påbörjat skriva ett bodelning. I denna har det räknats fran vilken summa som den ena blir skyldig den andra! summan är ca 1 000 000 kr. Vad är reglerna kring skulden: kan jag begära att skulden skall vara betald med en gång vid bodelning? Hur länge kan den andra påstå sig kunna vara skyldig pengarna efter bodelning och skilsmässa?Jag vill kunna sätta en gräns för hur länge skulden kan pågå, finns det lag som beskriver hur länge?Jag förstår astt man kan skriva skulderbrev men det skall inte innebära att den ena är skyldig den andra för all evighet?Så min huvud fråga är: vad är mina laliga rätter till att begära den skulden som framgår av bodelning?Om vi inte är överens vad kan jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Den aktuella lagen gällande din frågeställning är äktenskapsbalken (ÄktB), då jag utgår från att ni varit gifta när du talar i termen av att "skilja sig".

Den skuld som uppstår för den ena vid en bodelning kallas för bodelningslikvid och är helt enkelt en skuld som den andre parten har laglig rätt att få av sin före detta make/maka, det kallas i juridiska termer för att man har en fordran på den andre maken (11 kap. 11§ ÄktB)

Bodelningslikviden ska betalas i pengar om inte annan egendom kan ges till den andre maken vid bodelningen (11 kap. 8-9 §§ ÄktB). Det innebär att den make som är skyldig den andre maken bodelningslikvid har rätt att betala den i egendom istället för pengar, om sådan egendom finns i giftorättsgodset att den täcker värdet av bodelningslikviden.

Enligt huvudregeln ska bodelningslikviden betalas direkt då bodelningen slutförs, då bodelningen ska vara en slutgiltig ekonomisk uppgörelse (11 kap. 9-10 §§ ÄktB). Maken som ska betala skulden kan dock få "skäligt anstånd" med att betala skulden om hen kan ställa en godtagbar säkerhet för att skulden kommer att betalas. Anståndet ges aldrig på mer än sex månader, men om ni vill kan ni givetvis tillsammans komma överens om en längre tid än så ifall det är vad ni önskar. Ni kan även välja att dela upp betalningen på flera tillfällen om det passar er bättre.

Mina rekommendationer till dig:

-Skriv ett skriftligt avtal om ni kommer överens om att anstånd med betalningen ska ges till den av er som får en skuld till den andre. Detta kan regleras i bodelningsavtalet, så att allt blir samlat och tydligt.

-Om skulden inte betalas så kan den som har rätt till skulden begära att kronofogden hjälper till att driva in skulden, då kan ett skriftligt avtal vara mycket bra att ha som grund för sitt krav.

-Försök att komma överens om något som båda känner sig nöjda med, men om det är viktigt att få pengarna för den som ska få skulden betald till sig, kom inte överens om en för lång betalningstid.

Jag önskar er all lycka till med bodelningen och hoppas att allt löser sig på bästa sätt!

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny gratisfråga eller ringa vår gratis telefonrådgivning.

Med vänlig hälsning,

Elin Englund
Fick du svar på din fråga?