När ska arvskifte verktällas?

Vi ska skifta dödsboet efter far. Vår syster håller skifteshandlingarna tills hon fått sina pengar vilket hindrar övriga från ansökan om lagfarter m.m. Bl.a. behöver vi reparera fastigheten.

Från när äger skiftet rum, vinner laga kraft? Från och med betalning skett eller fr.o.m. att handlingarna är påskrivna?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Efter det att bouppteckning förrättats, skulderna betalats, bodelning skett och eventuella legat lämnats ut fördelas det som återstår av den dödes kvarlåtenskap mellan arvingar och universella testamentstagare genom arvskiftet. Enligt 23 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637) förrättas arvskifte av arvtagare och universella testamentstagare.

Enligt 23 kap. 4 § ärvdabalken ska över arvskifte upprättas en handling som skrivs under av delägarna. Arvskifteshandlingen och bouppteckning behövs för att kunna verkställa fördelningen av den dödes kvarlåtenskap. Om ingen motsätter sig arvskifteshandlingen och alla skriver under den så ska arvskiftet verkställas och kvarlåtenskapen fördelas.

Att en dom vinner laga kraft innebär att tiden för överklagan har gått ut och att den då kan verkställas. Om samtliga dödsbodelägare är överens och skriver under arvskifteshandlingen blir frågan om att man ska behöva vänta på att arvskiftet ska vinna laga kraft inte aktuell.

Fall där frågan om laga kraft blir aktuell är när det uppstår en tvist bland dödsbodelägarna och tingsrätten utser en boutredningsman alternativt en skiftesman enligt 23 kap 5 § ärvdabalken. Boutredningsmannen eller skiftesmannen kommer att genomföra ett tvångsskifte. Beslutet om tvångsskifte kan sedan inom 4 veckor klandras genom att talan väcks vid tingsrätt enligt 17 kap 8 äktenskapsbalken (1987:230). Då beslutet om tvångsskifte inte längre kan överklagas vinner arvskiftet laga kraft och ska verkställas.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar,

Bartu BugdayliRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000