När ska arvskifte verktällas?

2016-03-28 i Arvsskifte
FRÅGA
Vi ska skifta dödsboet efter far. Vår syster håller skifteshandlingarna tills hon fått sina pengar vilket hindrar övriga från ansökan om lagfarter m.m. Bl.a. behöver vi reparera fastigheten. Från när äger skiftet rum, vinner laga kraft? Från och med betalning skett eller fr.o.m. att handlingarna är påskrivna?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Efter det att bouppteckning förrättats, skulderna betalats, bodelning skett och eventuella legat lämnats ut fördelas det som återstår av den dödes kvarlåtenskap mellan arvingar och universella testamentstagare genom arvskiftet. Enligt 23 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637) förrättas arvskifte av arvtagare och universella testamentstagare.

Enligt 23 kap. 4 § ärvdabalken ska över arvskifte upprättas en handling som skrivs under av delägarna. Arvskifteshandlingen och bouppteckning behövs för att kunna verkställa fördelningen av den dödes kvarlåtenskap. Om ingen motsätter sig arvskifteshandlingen och alla skriver under den så ska arvskiftet verkställas och kvarlåtenskapen fördelas.

Att en dom vinner laga kraft innebär att tiden för överklagan har gått ut och att den då kan verkställas. Om samtliga dödsbodelägare är överens och skriver under arvskifteshandlingen blir frågan om att man ska behöva vänta på att arvskiftet ska vinna laga kraft inte aktuell.

Fall där frågan om laga kraft blir aktuell är när det uppstår en tvist bland dödsbodelägarna och tingsrätten utser en boutredningsman alternativt en skiftesman enligt 23 kap 5 § ärvdabalken. Boutredningsmannen eller skiftesmannen kommer att genomföra ett tvångsskifte. Beslutet om tvångsskifte kan sedan inom 4 veckor klandras genom att talan väcks vid tingsrätt enligt 17 kap 8 äktenskapsbalken (1987:230). Då beslutet om tvångsskifte inte längre kan överklagas vinner arvskiftet laga kraft och ska verkställas.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar,

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (614)
2021-01-17 Vad händer om testamentstagare avlider innan testator?
2021-01-14 Måste en jurist göra arvsskiftet?
2021-01-07 Återbetalning efter utskiftat arv?
2021-01-04 Hur ska arvet fördelas mellan gemensamma barn och särkullbarnet?

Alla besvarade frågor (88128)