När ska arvskifte ske?

2020-08-24 i Arvsskifte
FRÅGA
Vi är fyra helsyskon, vår far dog för två år sedan och vår mor för ett år sedan. När ska arvet fördelas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen om arv?

Reglerna om arv finner vi i Ärvdabalken (1958:637), hädanefter kallad ÄB. Barn ärver som huvudregel sin förälder. Skulle dock föräldrarna vara gifta utan att det finns några särkullbarn så kommer den efterlevande makan eller maken ärva barnens arv. (2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § ÄB) Barnen får då efterarvsrätt i den efterlevande makan eller makens kvarlåtenskap. Detta innebär att vid den efterlevande förälderns bortgång kommer först arvet efter den först avlidna föräldern fastställas och därefter återstående arv från den senast avlidna föräldern. (3 kap. 2 § ÄB) Av den avlidnes kvarlåtenskap bildas ett dödsbo, och arvingarna blir dödsbodelägare. Dödsbodelägarna har som uppgift att förvalta dödsboet. (18 kap. 1 § ÄB)

När sker arvskiftet?

En bouppteckning ska göras över den avlidnes tillgångar och skulder senast 3 månader efter dödsfallet och skickas till Skatteverket. (20 kap. 1 § ÄB) Det är dödsbodelägarna som fördelar arvet genom arvskifte. (23 kap. 1 § ÄB) Dock finns det inte en tidsgräns för när ett arvskifte måste göras. Det kan variera i tid beroende på omfattningen av dödsboet. Däremot kan sägas att arvskifte inte får äga rum ifall en av dödsbodelägarna motsätter sig att så sker innan en bouppteckning gjorts. (23 kap. 2 § ÄB) Ifall dödsbodelägarna är oense om hur arvskiftet bör ske så kan rätten på begäran av en dödsbodelägare utse en skiftesman. Dennes uppgift är bland annat att besluta om själva arvskiftet och genomföra det. (23 kap. 5 § ÄB)

Jag hoppas det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline!

Mvh,

Caroline Båghammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (688)
2022-01-25 Hur påverkas bröstarvingars arvslott vid överlåtelse av egendom till andra?
2022-01-23 Förklaring av äktenskapsförord, lagstadgad arvsrätt mellan makar och vem som är arvtagare
2021-12-29 Vad sker ifall arvtagare går bort innan arvskifte är klart?
2021-12-26 Ägarövergång av fastighet genom arv

Alla besvarade frågor (98669)