När serveringsansvarig inte är på plats

FRÅGA
Hej! Vad kan de juridiska konsekvenserna bli ifall en 19-åring serverar starköl på en restaurang när ingen med serveringstillstånd finns på plats?
SVAR

Hej!

Er fråga rör reglerna kring servering av alkoholhaltiga drycker, vilket gör Alkohollagen (2010:1622) (AL) tillämplig.
I kapitel 8 AL återfinns de regler som berör servering av alkohol. Enligt 8:18 § AL står det att en utsedd serveringsansvarig skall finnas på plats under hela serveringstiden. Åldern på den serverande personen (i det här fallet 19 år) spelar alltså ingen roll, då den serveringsansvarige brustit i sitt ansvar.

Konsekvenserna av att bryta mot 8:19 AL blir i det här fallet att kommunen enligt 9:17 § p. 2 AL kan utfärda en varning till tillståndshavaren. Om överträdelsen upprepas kan kommunen enligt 9:18 § p. 3 AL återkalla serveringstillståndet.

Hoppas detta besvarat er fråga!

Adrian Nylén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (794)
2021-01-15 Krävs tillstånd vid användning av offentlig plats?
2021-01-13 10 personer i fjällstuga - tillåtet enligt nya pandemilagen?
2021-01-12 Vilka gym- och sportanläggningar omfattas av pandemilagens bestämmelser?
2021-01-10 Påverkar Pandemilagen bjudningar i hemmet?

Alla besvarade frågor (88107)