När sambolagen avtalats bort

FRÅGA
Hej jag och min sambo ska separera med ett samboavtal som säger att vi inte ska tillämpa sambolagens regler vi separation. Hur blir det då vi skrev det när vi bodde i min gamla lägenhet men vi flyttade till en gemensam lägenhet där vi nu båda står på lånen men jag betalade hela insatsen själv. Nu vill hon göra en bodelning men jag har kvitton på alla möbler att det var jag som betalade allt själv. Kan hon kräva mig på hälften ändå? Tack på förhand.
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Sambolagen är dispositiv, den gäller om parterna inte avtalat om annat. I ert fall har ni avtalat om att sambolagen inte ska gälla vid en separation. Det innebär att reglerna om bodelning inte ska användas. Ni får alltså dela upp bohaget och den gemensamma bostaden på annat vis än hälftendelningen i lagen.

Om du har köpt alla möbler och har kvitton på dem är de din egendom, och du kan ta med med dig dem i separationen. Din sambo kan inte kräva att få hälften av möblerna.

Vad gäller bostaden så är det av betydelse vem som står som ägare/står på lagfarten. Är det ni tillsammans (då ni båda står på lånen antar jag att ni båda står som ägare) så får endera den ena köpa ut den andra eller så får ni sälja bostaden och dela på pengarna. Att du betalat hela insatsen finns inget lagstöd eller liknande du kan luta dig emot för att få behålla de pengarna, och det hade inte funnits det om sambolagen gällt heller. Utan har ni inte överenskommit om något innan, och det finns en revers eller skuldsedel så kan du inte kräva insatsen tillbaka. Däremot kan du naturligtvis prata med din sambo och förklara att du vill ha din insats tillbaka och se hur hon ställer sig till det.

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?