FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal30/06/2019

När räknas man som sambos?

Hej!

Jag har en fråga angående sambolagen.

Kalle äger en villa och träffar Lisa. Lisa folkbokför sig hemma hos Kalle men hälsar bara på hos Kalle på helgerna.

Vad gäller enligt sambolagen i detta fall?

När räknas Kalle och Lisa som sambos?

Har Lisa rätt till delar av värdet av villan eller andra tillhörigheter som finns i villan?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att definieras som sambor måste vissa villkor vara uppfyllda (1 § första stycket SamboL). Det ska röra sig om två personer som:

- bor tillsammans
- i ett parförhållande
- och har gemensamt hushåll

Kalle och Lisa skulle kunna vara i ett parförhållande. Det är dock svårt för mig att avgöra utifrån de omständigheter jag fått. Jag har inte heller fått några uppgifter för att kunna avgöra om Kalle och Lisa har ett gemensamt hushåll. Att ha ett gemensamt hushåll innebär att man delar på vanliga hushållsavgifter. Hur som helst lutar det mot att villkoren inte är uppfyllda för att Kalle och Lisa ska anses bo stadigvarande tillsammans, om Lisa bara hälsar på Kalle på helgerna. Det innebär att Kalle och Lisa i så fall inte är sambor enligt sambolagen. Enbart det faktum att Lisa är folkbokförd på Kalles adress ändrar inte på det.

För att Lisa ska ha någon rätt till villan krävs först och främst att Lisa och Kalle har ett samboförhållande. Från vad du förklarat verkar det som att Kalle ägde villan redan när han träffade Lisa. Lisa saknar i så fall även på grund av det rätt till Kalles villa. För att Lisa ska ha rätt till villan krävs nämligen att den införskaffades för deras gemensamma bruk (3 § SamboL).

Även för att Lisa ska ha rätt till några tillhörigheter i villan krävs att Lisa och Kalle har ett samboförhållande. Det krävs också att tillhörigheterna ska ha införskaffats under samboförhållandet, med avsikt att vara för gemensamt bruk (3 § SamboL).

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lovisa SjöstedtRådgivare