När räknas man som sambor?

Hej. Jag och min pojkvän har precis flyttat ihop, men vi har inte gemensam ekonomi - jag vet verkligen ingenting om hur mycket han tjänar eller har. Jag får aktivitetsersättning pga. funktionsnedsättning, och bostadstillägg. Vi hade redan kommit överens innan han flyttade in att hyra, el, vatten etc. ska delas upp 50%.

Då min boendesituation har ändrats, så ska mitt bostadstillägg ses över. Problemet är huruvida han definieras som inneboende eller sambo, då vi har helt och hållet separata ekonomier. Om han är inneboende ska han betala 50% och mitt tillägg halveras, men om vi är sambos vill försäkringskassan att vi/han skickar in papper på hans inkomst för att på så sätt kunna avgöra hur högt bostadstillägg jag kan ha/om jag ska fortsätta ha något.

Detta är ju då ingenting som han vill göra, då det inte var vad vi kom överens om innan han flyttade in och han inte vill ge ut den informationen, som han inte ens delat med mig, för att sedan dessutom kanske få betala min del av hyran också.

Några saker som kanske är relevanta: våra utgifter ser i det stora hela ut precis som innan då vi inte ens kan äta samma saker som varandra. Sedan så skickas han utomlands på jobbuppdrag mellan 150-200 dagar om året, per hans kontrakt, så dem perioder då han är borta betalar han 50% hyra och saker som internet och tv, men förutom det ser mina utgifter då ut precis exakt som dem gjorde innan.

Så min fråga är som sagt om detta räknas som att han är inneboende, eller om vi faktiskt är sambos?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om samboförhållanden finns i sambolagen (SamboL). Sambor definieras där som två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § första stycket SamboL). I detta ligger ett krav på att sammanboendet ska ha en viss varaktighet eller att det åtminstone är tänkt att ha det. Ett tillfälligt samboende bör därför inte anses såsom samboförhållande. Med gemensamt hushåll avses att parterna har ett samarbete i vardagliga göromål, ett visst mått av ekonomisk gemenskap eller i vart fall ett ekonomiskt samarbete. Är parterna folkbokförda på samma adress utgör en presumtion, dvs ett antagande, om att det rör sig om ett samboförhållande, även om den andre har en annan bostad som används i viss utsträckning.

Sammanfattning

Det som talar för att ni bör anse som sambor är att ni bor tillsammans i ett parförhållande. Trots om ni har "delade ekonomier" bidrar ni gemensamt till boendekostnaderna. På så vis bör ni också anses ha ett gemensamt hushåll. Å andra sidan är din pojkvän på grund av sitt arbete bortrest en tämligen stor del av året. Om ni däremot är folkbokförda på samma adress bör denna omständighet inte utgöra något hinder mot att ni ska anses leva i ett samboförhållande. På det hela taget framstår det därför som att ni är sambor, och inte inneboende.

Med vänlig hälsning,

Simon WikströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning