När räknas man som sambo?

FRÅGA
Hur ofta eller länge får jag vistas hos min särbo då jag nu är pensionär utan att vara sambo?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Samboförhållande

Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, där ingen av personerna är gift (1 § SamboL). Vad som menas med detta är inte helt klart. Man får göra en helhetsbedömning i varje enskilt fall för att se om ett samboförhållande föreligger.

Det krävs att personerna stadigvarande bor med varandra. Det talar för att det krävs viss varaktighet och att mer tillfälliga vistelser kan inte utgöra ett samboförhållande. I förarbetena till sambolagen stadgas att ett riktmärke kan vara att parterna bott tillsammans i minst sex månader men att andra omständigheter kan ge anledning till att kortare tid godtas.

Det som menas med parförhållande är att man är i ett förhållande där det normalt ingår sexuellt samliv.

Begreppet gemensamt hushåll innebär att personerna delar på sysslor och utgifter som bostaden kräver.

Högsta domstolens tolkning av samboskap

Högsta domstolen har i ett mål uttalat vissa faktorer som är av vikt för att två personer ska betraktas som sambo: sexuellt samliv, gemensamt hushåll, en inte alltför kortvarig förbindelse samt gemensam ekonomi alternativt ekonomiskt samarbete.

För att sambolagen ska vara tillämplig föreskrev HD även att den gemensamma bostaden således ska ha karaktären av permanentbostad för båda, samt att det är uppenbart att lagen inte är tillämplig om samlevnaden endast tar sig uttryck i att den ene besöker den andre även om besöken har stor regelbundenhet och frekvens.

Sammanfattning

Det går alltså inte helt klart att säga hur lång tid du kan vistas hos din särbo utan att ett samboförhållande uppstår. Om ni inte vill att sambolagen ska bli tillämplig kan ni alltid skriva ett samboavtal för att vara på den säkra sidan.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Matilda Hamner
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3014)
2021-10-13 Samboavtal och hyra
2021-10-12 Gemensam egendom i samboförhållande, dold samäganderätt
2021-10-11 Har min ex-sambo rätt att bo i min lägenhet, eller rätt till hälften vi en försäljning?
2021-10-09 När anses ett par stadigvarande bo tillsammans i sambolagens mening?

Alla besvarade frågor (96356)