När räknas försäljning av fastighet som gåva?

2019-04-29 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Har sålt vår fastighet för 2100000 med ett tax.värde på 2400000 räknas det som gåva då
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ersättning som understiger taxeringsvärdet räknas som gåva
Om den ersättnings som du har fått för fastigheten understiger taxeringsvärdet brukar man behandla det som en gåva. Eftersom du har sålt fastigheten för 2 100 000 kr, fastän taxeringsvärdet är högre (2 400 000 kr), behandlas alltså överlåtelsen som en gåva, förutsatt att det också föreligger gåvoavsikt.

Följden
av att det räknas som en gåva är att du som givare inte behöver svara för ev. kapitalvinsbeskattning. Det är istället mottagaren som tar över din skattemässiga situation, 44 kap. 21 § inkomstskattelagen. Detta innebär att det inte kommer ske någon beskattning för den vinst som du gör då du säljer fastigheten, utan det är först när mottagaren senare säljer fastigheten som den värdestegring som har skett, dels under den tid som du har innehaft fastigheten, dels under den tid som mottagaren har innehaft fastigheten, kommer att beskattas. Man kan säga att beskattningen av kapitalvinsten övergår till mottagaren i det fallet.


När det istället räknas som avyttring
Motsatt gäller att om ersättningen motsvarar eller överstiger taxeringsvärdet så räknas det som en avyttring/försäljning. För den kapitalvinst som gjorts följer i så fall kapitalvinstbeskattning.


Det bör dock tilläggas att du bör beakta stämpelskatt vid försäljning av fastigheten, vilken normalt utgår med 1,5% på egendomens värde.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Josefine Björling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll