När räknas det inte som förskott på arv?

2021-01-27 i Förskott på arv
FRÅGA
Jag gav för 4 år sedan bort en fastighet (sommarhus) till mina barn som gåva med tanken att det inte skulle vara förskott på arv - men just den aspekten framgår inte av gåvobrevet. Nu har jag hört att det finns lite olika synpunkter på om det måste stå i gåvobrevet att gåvan inte skall utgör förskott på arv eller att det räcker att det framgår på annat sätt. Blir det rätt att nu skriva ett separat kompletterande tillägg eller måste ett nytt gåvobrev skrivas. I så fall blir datum för gåvan flera år senare. Har det någon juridisk följdverkan. Barnen står redan i fastighetsregistret som ägare av fastigheten.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ses en gåva till barn inte som förskott på arv?

Frågor kring arv regleras i ärvdabalken (ÄB).

Som huvudregel gäller att gåvor som getts till bröstarvingar (barn) ska ses som förskott på arv (6 kap 1 § ÄB). Denna huvudregel fungerar dock endast som en presumtion, och kan brytas ifall det framgår något annat.

Annat kan framgå skriftligen, muntligen eller förekomma senare. Det finns alltså inte krav på att viljan måste uttryckas i samband med gåvotillfället.

Sammanfattning

Din vilja att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv kan göras i efterhand. Ur bevishänseende rekommenderar jag att du skriver ett tillägg eller annars skriftligt anger att gåvan inte ska ses som förskott på arv.

Jag rekommenderar dig dock att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amila Zahirovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?