När räknar man ut kvoten för arv?

FRÅGA
Hej!När sker en kvotdeling i ett arvsskifte, behöver det vara angivet i testamentet att ska fördelas enligt en kvot?Baseras kvotdelningen på kvarlåtenskap när båda är bortgångna, eller vid första makans frånfälle?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Först kommer jag reda ut hur arvsrätten och testamente förhåller sig till varandra samt sedan förklara kvotförfarandet.

Arv vs. Testamente

Om man inte skriver ett testamente så gäller arvsordningen, och det är inom arvsordningen som kvotdelning främst görs. Jag kommer redogöra för hur nedan men bra att komma ihåg är att det är inom arvsordningen som kvotdelning finns och arvsordning gäller i första hand. Om det däremot finns ett giltigt testamente så ersätter testamentet arvsordningen och man följer testamentet fullt ut. Man kan i sitt testamente reglera hur arvet ska fördelas och även då ange detta i kvoter, t.ex. X ska få 1/3 av Ys kvarlåtenskap (kvarlåtenskap = det Y lämnar kvar efter sin död). Det man ska tänka på när man skriver ett testamente är att det föreligger ett krav på testamentet att vara beräkneligt. Det måste gå att räkna ut vad testamentet avser helt enkelt, men det går absolut att avgöra genom att specificera fördelningen med kvoter. Det måste inte vara angett i kvoter, man får fritt testamentera sin fördelning så länge det är begripligt och att man kan räkna ut fördelningen utifrån testamentets lydelse.

Beräkningen av arv enligt kvot

Man använder sig av kvot inom arvsrätten när det finns en person som får arvet före arvingarna som då får ställning som efterarvingar. Tänk exempelvis att Kalle är gift med Anna och de har barnet Sara. När Kalle dör så ärver Anna före Sara för att dem är gifta. Det innebär inte att Saras arv försvinner utan det innebär bara att arvet för förvaltas av mamma Anna. Anna får då förvalta arvet, konsumera arvet men inte ge bort eller testamentera bort arvet. I och med att barnet Sara är efterarvinge så kommer hon få ärva sin pappa Kalle när mamma Anna går bort. Arvet från pappa Kalle beräknas genom kvot.

Kvotdelen för den avlidnes efterarvingar (Kalle) beräknas genom att räkna ut hur stor del av den efterlevande makens totala egendom (det vill säga summan av kvarlåtenskapen och det maken erhöll genom bodelning plus eventuell enskild egendom) kvarlåtenskapen utgör.

Om exempelvis den Kalles kvarlåtenskap uppgår till 20 000 kronor och den Annas egendom efter bodelning till 80 000 kronor, blir alltså kvotdelen (20 000/100 000) = 20% = 1/5. Man räknar ut detta vid arvsskiftet efter Kalles död. Kvoten blir så fastställd, men inget arv fördelas. Om man inte gör en kvotdelning kan man försöka göra det i efterhand men det är av självklara bevisskäl betydligt svårare.

När Anna dör några år senare uppgår kvarlåtenskapen (det som ska fördelas som arv) till 50 000. Sara får då kvoten 1/5 som arv från pappa Kalle och resterande utgör arvet från mamma Anna. Först nu när Anna dör "realiseras" kvoten i arvsberäkningen.

I mitt exempel är kvotförfarandet i princip onödig i och med att både Kalle och Anna har samma arvinge: Sara. Men kvoten får betydelse om det finns flera arvingar eller t.ex. om Anna hade skaffat flera barn efter Kalles död t.ex.

Din specifika situation

Din fråga rör inga specifika familjeförhållanden så det generella svaret blir därför att kvot kan skrivas in i testamente om man vill. Kvotberäkningen är lagstadgad i arvsordningen när någon ska förvalta ett arv åt en arvinge (efterlevande make åt barnet) och räknas ut vid arvsskiftet av den omkomne och aktualiseras först när den efterlevande maken/makan dör.

Lycka till!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Natalie van den Broek
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (685)
2019-04-17 Dödsbo kostnader
2019-04-09 Gravort - Har äkta maka bestämmanderätt?
2019-04-02 Kan jag säkerställa att jag blir kremerad när jag har avlidit?
2019-03-31 Krävs samtliga dödsbodelägares samtycke vid försäljning?

Alla besvarade frågor (67938)