När preskriberas snatteri och när försvinner det ur belastningsregistret?

FRÅGA
om det står ett datum 2010-01-23snattrisom jag gorde mycke dumtär det borta 2020-01-24
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

Om du undrar om du kan dömas för snatteri som du begick 2010

För brottet snatteri, som i lagen heter ringa stöld, är maxstraffet sex månaders fängelse (8:2 brottsbalk). Preskriptionstiden för snatteri är två år, det betyder att du inte kan dömas för snatteri om två år har passerat sedan du begick brottet (35:1 brottsbalk).

Om du dömdes 2010 och undrar när uppgiften om domen försvinner ur belastningsregistret

Om du dömdes för brottet 2010 gallras uppgiften från belastningsregistret antingen tio år efter frigivning om du satt i fängelse (lag om belastningsregister 17 § punkt 1) eller fem år efter att domen kom eller du godkände strafföreläggande om du fick böter (lag om belastningsregister 17 § punkt 9).

Om du vill kontrollera om uppgiften är borta

Du har rätt att begära ut alla uppgifter som finns om dig i registret (lag om belastningsregister 9 §). Det är kostnadsfritt att begära en kopia per kalenderår. För att göra detta kan du kontakta polisen eller använda dig av blanketterna på deras hemsida (polisens hemsida).

Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Ebba Ekstrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (577)
2020-04-02 Belastningsregister och överklagan av ringa stöld
2020-03-31 Någon har hittat mitt borttappade bankkort och beställt saker
2020-03-31 Påföljd vid ringa stöld
2020-03-27 Beviskravet vid stöld

Alla besvarade frågor (78661)