När preskriberas min rätt till arv?

Hej, Jag har fått veta att min biologiska pappa har avlidit, detta skedde 2019. Min biologiska pappa är inte registrerad på papper som min far men både han och hans fru vet om mig. Jag har träffat min pappa 1 gång i livet, för ca 10 år sedan. Jag blev inte kallad till bouppteckning eller informerad om hans bortgång. Har/hade jag rätt till arv? Mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I mitt svar utgår jag från att du inte är adopterad eller har tillkommit genom en spermiedonation.

Du kan väcka en talan om fastställande av faderskap

I din fråga beskriver du att din biologiska pappa inte är registreras som din far. För att påvisa att han är din biologiska pappa kan du väcka en fastställelsetalan om faderskap. En sådan talan väcks i domstol (3 kap. 5 § FB).

Bröstarvingar har rätt till arv

Ett biologiskt barn har rätt till arv efter en avliden förälder (2 kap. 1 § ÄB). Genom testamente kan ett biologiskt barns arv begränsas till laglotten. Laglotten består av hälften av det arv som barnet skulle ärvt om det inte fanns något testamente. (7 kap. 1 § ÄB). Har ingen begränsning gjorts delas arvet lika mellan den avlidnes barn.

När preskriberas arvsrätt?

Normalt måste du göra din rätt till arv gällande inom tio år från att din far avled (16 kap. 4 § ÄB). Utgångspunkten är därför att arvet är preskriberat om du inte gör anspråk på arvet inom tio år.

Det här gäller dock inte om du ses som en känd arvinge men befinner dig på okänd ort (16 kap. 1 § ÄB). Då ska skatteverket tillkännage arvet och uppmana arvingen att göra sin rätt gällande inom fem år. Samma sak gäller om det när bouppteckningen utfördes inte gick att bedöma om det fanns en arvinge som hade rätt att ärva före den allmänna arvsfonden eller en känd arvinge. Det gäller även om ditt namn och vistelseort saknats (16 kap. 2 § ÄB).

Sammanfattningsvis kan du som utgångspunkt göra din rätt till arv gällande inom tio år från det att din biologiska pappa avled. För att bevisa att personen var din biologiska far kan du väcka en talan om fastställande av faderskap.

Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att åter höra av dig till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar

Klara LindblomRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000