När preskriberas en fordran?

När infaller preskriptionstiden att fakturera

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag
Om jag förstår din fråga rätt så undrar du hur lång tid du har på dig att fakturera gäldenären innan fordran preskriberas. Jag kommer att tillämpa preskriptionslagens (PreskL) regler. Dessa gäller i de fall ingen annan lag föreskriver annat. Du anger inte exakt vad det är för faktura så jag utgår ifrån att ingen speciallag föreskriver annat.

När preskriberas en fordran?
En faktura är en fordran. I den här frågan kommer svaret bli olika beroende på om motparten, dvs den som ska mottaga och betala fakturan, är en konsument eller näringsidkare. Huvudregeln är att en fordran preskriberas efter 10 år, 2 § 1 stycket PreskL. Om mottagaren däremot är en konsument så förlorar du rätten att kräva betalt redan efter 3 år, 2 § 2 stycket PreskL. Att en fordran preskriberas innebär att du inte längre har rätt att kräva betalt, 8 § PreskL. Detta gäller ifall inget preskriptionsavbrott sker under tiden. Ett avbrott av preskriptionen kan göras på dessa tre sätt:

1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,
2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller
3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord. Det framgår av 5 § PreskL.

Att ett avbrott sker innebär att tiden börjar löpa på nytt. Om du t.ex skickar gäldenären ett skriftligt krav efter 2 år så kommer alltså preskriptionstiden börja löpa på nytt igen, se 6 och 7 § PreskL.

H
oppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer AbdulahadRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”