När preskriberas en borgensförbindelse för hyreskontrakt?

2021-01-20 i Fordringar
FRÅGA
Hej. Skrev på som borgensman april 2016 för en hyreslägenhet för några bekanta. (vi är 2st borgensmän). Mina bekanta flyttade ut från lägenheten juni 2019. Kontraktet löpte till och med Juli 2019. Fick i december 2020 brev från hyresvärden att de ville få betalt för 6st hyresfakturor som mina bekanta inte kunnat betala. Från november 2019 fram till juni 2020. (förfallodatum). Hyror för december 2019, januari 2020, April 2020, Maj 2020, Juni 2020 och Juli 2020. Har under tiden som borgensman inte fått någon påminnelse av hyresvärden att preskriptionstiden gått ut. Dock så står det på borgensåtagandet enligt nedan citat. vad gäller här? Till och med vilka fakturor är vi skylldiga att betala till hyresvärden? Citat******************************************Upplysning Denna borgensförbindelse upphör efter borgensmannens skriftliga uppsägning. Sådan uppsägning kan ske till månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen, dock tidigast till en tidpunkt som infaller två år från det att åtagandet började att gälla.Har ej heller fått någon besked av dem av dessa hyresskulder förrän de kom i december 2020. *********************Slut Citat Hyresvärden vill även debitera oss för renoveringskostnader, dock så har varken mina bekanta, jag eller den andra borgenmannen varit delaktiga vid besiktningen för utflytt. Så undrar även vad som gäller även här? - Besiktningen skedde i november 2020. Dvs ca 5 månader efter utflytt. Stort tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det av din fråga ingick du och den andre borgensmannen er borgensförbindelse i april 2016 (exakt datum okänt). Den ni gick i borgen för flyttade ut i juli 2019. Däremot har ni som borgensmän nu fått krav tillsända er avseende obetalda hyror för december 2019, januari 2020, april 2020, maj 2020, juni 2020 och juli 2020. (Jag undrar dock om det skett en felskrivning av dig i frågan då du skrivit att dina bekanta flyttade ut ur lägenheten i juni 2019 och antar att det är juni 2020 som avses, med tanke på att du fått krav på hyror från december 2019 till juli 2020). Under tiden som borgensman har du inte fått någon påminnelse av hyresvärden avseende borgensåtagandet eller att det funnits obetalda hyror. Ni borgensmän har även fått krav tillsänt er avseende renoveringskostnader för lägenheten. Du undrar nu vad som gäller; både avseende renoveringen och de obetalda hyrorna.

Preskriptionstiden är tre år

Inledningsvis vill jag kort kommentera det du själv klistrat in i ditt svar. Det refererade är en hänvisning till vad som framkommer av 12 kap. 28 a § jordabalken (JB). Det ger dig som borgensman en möjlighet att, med viss uppsägningstid, säga upp ett borgensåtagande. Det är inte tillämpligt i detta fall.

Såväl en skuld som ett borgensåtagande kan däremot preskriberas. Preskription innebär att en borgenär förlorar rätten att kräva in en skuld. Konsumentfordringar som avser vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet tillhandahåller för konsumentens enskilda bruk preskriberas tre år efter dess uppkomst (2 § andra stycket preskriptionslagen). Detsamma gäller för fordran mot den som har gått i borgen för betalningen av en sådan fordran. I rättsfallet NJA 2000 s. 569 fastslog Högsta domstolen att den treåriga preskriptionstiden för konsumentfordringar även gäller i hyresförhållanden till konsument.

När tre år har gått förlorar därmed hyresvärden rätt att kräva borgensmannen på eventuella skulder. Det ska dock uppmärksammas att preskription kan brytas; bryts preskriptionen börjar en ny preskriptionstid att löpa och det är i praktiken möjligt att hålla ett borgensåtagande levande hur länge som helst. Preskriptionen kan brytas t.ex. genom att ni får en påminnelse om ert borgensåtagande (5 § preskriptionslagen).

Är ert borgensåtagande preskriberat?

Min bedömning, utifrån den information du presenterat i frågan, är att ert borgensåtagande preskriberades i april 2019 (dvs. tre år efter att ni ingick borgensförbindelsen). Detta är under förutsättning att det inte skett några preskriptionsbrytande åtgärder (t.ex. en påminnelse till er). Med den utgångspunkten innebär det att samtliga hyror du hänvisar till (december 2019, januari 2020, april 2020, maj 2020, juni 2020 och juli 2020) är fordringar som är uppkomna efter att borgensförbindelsen preskriberades, varför ni inte är betalningsskyldiga för någon av dessa. Detsamma gäller avseende renoveringskostnaderna; som jag förstår det har även den skulden uppkommit efter att borgensförbindelsen preskriberades.

Min rekommendation

Om förutsättningarna är som du presenterat (och att ni t.ex. inte fått någon påminnelse om borgensåtagandet) är min rekommendation att ni bestrider de fakturor som tillsänts er med hänvisning till att borgensförbindelsen preskriberades i april 2019. Om hyresvärden påstår att det skett någon preskriptionsbrytande åtgärd får hyresvärden i sådana fall bevisa att det skickats ut exempelvis påminnelsebrev.

För det fall att ni behöver hjälp att bestrida fakturorna eller hamnar i en tvist med hyresvärden kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå hjälpa er vidare. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (790)
2021-05-11 Gäller borgensåtagande för mitt företag även efter att jag sålt det?
2021-05-10 Kan jag tvingas betala min skuld flera gånger?
2021-05-09 Upprätta nytt skuldebrev
2021-04-29 Vad kan man göra om en kund vägrar att betala?

Alla besvarade frågor (92181)