När preskriberas arv?

Hej Lawline, Idag har jag fått nyheter om ett okänt syskon som innan idag varken haft kontakt med min far eller oss andra på dryga 60 år. Det verkar som om barnet var bortom min fars kännedom. Hur ser det ut med arvsrätt i ett sådant fall? Min far dog för några år sedan och arvet är redan "utdelat".

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


I mitt svar utgår jag från att det okända syskonet är din fars biologiska barn.


Bröstarvingar har alltid rätt till arv

Ett biologiskt barn har rätt att ärva sin förälder (2 kap. 1 § ÄB). Arvet kan som mest begränsas till laglotten, vilket utgör hälften av det arv barnet egentligen skulle ärvt (7 kap. 1 § ÄB). En begränsning görs genom testamente. Har ingen begränsning gjorts delas arvet lika mellan din fars barn. Utgångspunkten är således att ditt okända syskon har rätt att ärva din far, i egenskap av biologiskt barn.


Arv preskriberas normalt efter 10 år

En arvinge ska normalt hävda sin rätt till arv inom 10 år från dödsfallet, eller om arvingens rätt inträder först vid senare tidpunkt, från denna (16 kap. 4 § ÄB). Utgångspunkten är därför att arvet är preskriberat om ditt okända syskon ej gör anspråk på arvet inom 10 år från att din far avled.


Det finns dock vissa undantag från den 10 åriga preskriptionstiden. Ett exempel på undantag berör det fallet att arvingen är känd men befinner sig på okänd ort (16 kap. 1 § ÄB). Ett annat undantag är om det vid tidpunkten då bouppteckningen förrättades inte gick att bedöma om det fanns en arvinge som tillsammans med annan känd arvinge hade rätt till arv. Samma sak gäller om det fanns kännedom om arvingen, men arvingens namn och vistelseort saknades  (16 kap. 2 § ÄB). Skatteverket ska då offentliggöra arvingens rätt och uppmana personen att göra sin rätt gällande inom 5 år.


Preskriptionstiden beror på vilka omständigheter som föreligger

Av din fråga framkommer inget om att skatteverket offentliggjort ditt okända syskons arvsrätt, min tolkning är därför att preskriptionstiden löper i 10 år från din fars dödsfall. Ifall att ditt okända syskon inte gör anspråk på arvet inom den här tiden förlorar hen sin rätt till arv (16 kap. 7 § ÄB)


Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att åter höra av dig till oss på Lawline!

Med vänliga hälsninga

Klara LindblomRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning