När och varför behöver man söka om bygglov?

2021-04-17 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
När och varför behöver fastighetsägaren söka om bygglov?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Varför behöver man söka bygglov?
Bygglovs behövs sökas för att i alla bostadsområden och de flesta bebyggda områden finns en detaljplan som anger hur bebyggelse får ske. En detaljplan meddelas av kommunen och kan bero på politiska beslut, eller värnandet av kulturella arv eller för att upprätthålla visst utseende på olika områden. Exempelvis att man inte får bygga ett betonghus bland en massa trävillor. Skälen kan således vara allt från estetiska till miljöanpassade. Om man vill få information om en detaljplan kontaktar man den kommun som fastigheten ligger i. Mer om detaljplan går att läsa i 4 kap. Plan- och byggnadslagen.

När behöver man söka om bygglov?
Bygglov krävs generellt sett för nybyggnad, tillbyggnad och andra ändringar som kan påverka byggnadens ändamål eller yttre. Det sistnämnda gäller bara om detaljplan finns (9 kap 2 § Plan- och byggnadslagen).

Vissa åtgärder kräver inget bygglov. Exempelvis om man bygger mindre altaner i nära anslutning till huset. Det kan däremot behövas att man anmäler dessa tillåtna byggnader till byggnadsnämnden. Generellt sett så behövs inget bygglov för att förändra insidan av huset såvida det inte är av särskilt kulturellt värde eller medför att utsidan förändras eller byggnadens ändamål förändras. Det finns flertalet undantag som går att läsa i 9 kap. Plan- och byggnadslagen.

Om man funderar på att upprätta en viss byggnad kan man söka om förhandsbesked innan man ansöker om bygglov. Då kan kommunen lämna ett icke-bindande beslut där de gör en initial prövning av ansökan om förhandsbeskedet (9 kap 17 § Plan- och byggnadslagen). Man får således en indikation på om bygglov kommer beviljas eller ej.

Sammanfattningsvis behövs bygglov för att värna om estetiken, kulturella arv och miljön i ett område. Vad som ska beaktas framgår av detaljplanen. För att ta del av den kontaktar man kommunen fastigheten ligger i. Vissa mindre åtgärder behöver inte bygglov men nybyggnader, tillbyggnader och andra ändringar av byggnaden som påverkar byggnadens ändamål eller yttre kräver bygglov.

Med vänliga hälsningar,

Vendela Tingshammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96583)