När och varför behöver fastighetsägaren söka om bygglov?

När och varför behöver fastighetsägaren söka om bygglov?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga tänker jag översiktligt redogöra för de vanligaste åtgärderna som kräver bygglov. Om du är ute efter att veta om en specifik åtgärd är bygglovspliktigt rekommenderar jag att du skickar in en ny fråga alternativt vänder dig till vår expresstjänst via denna länken:

Din fråga regleras i plan- och bygglagen (PBL).

När behöver man söka om bygglov?

Inledningsvis krävs bygglov enbart inom detaljplanens område. Detaljplanen styr ramen för när ett bygglov ska beviljas inom området. Den kan du ta del av genom att kontakta din kommun.

Majoriteten av alla yttre förändringar av ett flerbostadshus kräver bygglov. Det kan vara om man vill ändra färg på huset på så sätt att områdets karaktär förändras eller byta tak.

För vissa åtgärder krävs inget bygglov. Det kan exempelvis vara om du bygger en altan eller uteplats inom 3,6 meter från huset. Det beviljas även en tillhörande mur som högst får vara 1,8 M. Det tillåts även att bygga ett attefallshus på max 30 kvadratmeter - en sådan tillbyggnad kräver däremot en anmälan till byggnadsnämnden.

För de fall du vill göra en nybyggnad eller tillbyggnad kräver det generellt sätt alltid bygglov.

För invärtes förändringar krävs i regel inget bygglov om inte ditt hus har särskilt kulturellt värde eller att förändringen medför att utsidan förändras eller att byggnadens ändamål förändras.

ovan är hämtat ur 9 kap. 2 - 8 § PBL.

Man kan söka förhandsbesked

För den som undrar om en viss åtgärd kräver bygglov kan man begära ett förhandsbesked. Således lämnar kommunen ett icke-bindande beslut där de gör en initial prövning av din ansökan (9 kap. 17 § PBL)

Varför behöver man söka bygglov?

För alla bostadsområden och för majoriteten av bebyggt område finns en detaljplan. Den meddelas av kommunen och har flera syften. Några syften kan vara att det genom politiska beslut framkommer att ett visst område ska vara avsett för vissa ändamål. Andra syften kan vara att bibehålla kulturella arv och framförallt förhindrar den att invånarna i kommunen bygger hej vilt runt omkring sig på ett sätt som kan störa andra.

Slutsats

När man behöver söka bygglov är en mångfacetterad fråga som är mycket komplicerad. Olika åtgärder regleras olika och det finns många undantag. Jag har enbart redogjort för de vanligaste åtgärderna en fastighetsägare brukar vidta.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000