När och vad får barn ut för arv vid testamente till efterlevande sambo?

Min killes mamma A äger en lägenhet där hon och hennes sambo B bor halva året, och halva året bor de i en gemensam ägd sommarstuga. Om A dör så vill hon att B ska få bo kvar i lägenheten tills han dör dvs fri förfoganderätt (om jag förstått begreppet rätt). Min kille får då alltså vänta med att få ut arvet efter A:s lägenhet tills dess att B flyttar ut eller i sin tur dör. Men jag har förstått att B har rätt att sälja lägenheten vid fri förfoganderätt. Vem tillfaller pengarna efter en försäljning isf? B äger ju ingenting så de bör ju inte tillfalla honom eller?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Eftersom sambos inte ärver varandra så krävs det att de upprättat ett testamente för att sambo B ska få lägenheten med fri förfoganderätt efter sambo A's död. Det förutsätter då att villkoren för ett giltigt testamente i 10 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB). Det stämmer bra att fri förfogande rätt innebär att sambo B kan fritt nyttja eller sälja lägenheten. Dock är det inte okej att testamentera eller ge bort en stor del i gåva.

Även om det finns ett giltigt testamente så har bröstarvingar, barnen, till sambo A rätt att få ut sin laglott, 7 kap 1 § ÄB. Laglotten är hälften av arvslotten. Om det finns en kvarlåtenskap om 100.000 kr efter X och det inte finns något testamente eller efterlevande make så har barnen, A och B, rätt till sin arvslott, det vill säga 50.000 kr vardera. Om det däremot finns ett testamente där X testamenterar all kvarlåtenskap till sin efterlevande sambo så har barnen A och B ändå rätt till sin laglott, vilket skulle vara 25.000 kr vardera. Det krävs dock att barnen påkallar jämkning av testamentet senast 6 månader efter förälderns död, 7 kap 3 § ÄB.

I och med att sambo B fått lägenheten med fri förfoganderätt så har barn A och B rätt till den del som tillhörde sambo A när sambo B avlider, så kallat efterarv.

Exempel: vid den först avlidne sambons död så hade den efterlevande sambon (sambo B) ett innehav på 100.000 kr, genom testamentet fick sambon 50.000 kr med fri förfoganderätt. Innehavet är alltså sammanlagt 150.000 kr. Efterarvets kvotdel blir då: 50.000/ 150.000 = 1/3. Det innebär att den först avlidne sambon A's barn (A och B) har rätt till ett efterarv på 1/3 av den sist avlidne sambo B's innehav.


Alltså… har ni rätt som barn till sambo A rätt till efterarv då sambo B dör. Det innebär att den kvotdel lägenhetens värde utgör av sambo B's egendom är den del som är efterarv. Dessutom har ni som barn rätt att i vart fall få ut er laglott vid er förälders död trots testamente. För ytterligare juridisk hjälp boka en jurist hos oss här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Frida LarssonRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning