När och hur kan mitt barn bli svensk medborgare?

Hej,

Jag har barn på 1 år som befinner sig utomlands. Jag har blivit svenskmedborgare 10 månader efter mitt barn har föds. Blir mitt barn också medborgare automatisk? Hur går jag till väga för att mitt barn ska också få medborgarskap och komma till Sverige?

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Medborgarskap för barn regleras i Lagen om svenskt medborgarskap. Det är denna lagen jag kommer hänvisa till i mitt svar nedan.

Svenskt medborgarskap för barn

Ett barn kan erhålla svenskt medborgarskap på tre möjliga sätt:

Ett barn erhåller automatiskt svenskt medborgarskap vid födseln ifall en av föräldrarna är svensk medborgare eller om en avliden förälder var svensk medborgare vid sin död (2 § i lagen om svenskt medborgarskap).

Om så inte är fallet, går det att ansöka om svenskt medborgarskap för barnet. En asökan kan beviljas om barnet har permanent uppehållstillstånd och hemvist i Sverige sedan 3 år tillbaka (eller 2 år om barnet är statslös) (7 §).

Om situationen är så att föräldern får svenskt medborgarskap, erhåller dess barn också svenskt medborgarskap om barnet är under 18 år och har hemvist i Sverige. Förutsättningen är att föräldern har ensam vårdnad om barnet eller om det är gemensam vårdnad att den andra vårdnadshavaren är svensk medborgare (10 §).

Vad gäller för dig?

Du skriver att du erhöll svenskt medborgarskap först efter barnets födsel. Så länge pappan till barnet inte är svensk medborgare har inte barnet automatiskt fått svenskt medborgarskap vid födseln.

Nästa fråga är ifall barnet kan ha erhållit svenskt medborgarskap imed att du blev svensk medborgare. För detta krävs att barnet har hemvist i Sverige. Om barnet vistats utomlands verkar inte detta uppfyllt.

Om barnet inte automatiskt har erhållit svenskt medborgarskap, finns det möjlighet för dig som förälder att ansöka om det. En sådan ansökan kan se lite olika ut beroende på vad barnet har för medborgarskap nu. Av anledningen att jag inte kan svara mer specifikt så kan du istället själv läsa om de olika alternativen här på Migrationsverkets hemsida, samt hur du gör en sådan ansökan såfall.

Ett rekvisit för medborgarskap är ofta att personen eller barnet ska ha hemvist i Sverige. Om barnet befinner sig utomlands är det kanske en bättre väg att ansöka om uppehållstillstånd först för barnet? Detta går att göra på grunden anknytning till dig som förälder. Barnet måste inte vara svensk medborgare först. Men då jag inte vet så mycket om situationen gällande barnet kan jag igen inte råda dig mer specifikt än så.

Jag hoppas att detta gav svar på din fundering. Om du har frågor om uppehållstillstånd istället är du välkommen att ställa de till oss här på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Erica LagerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000