När och hur beräknar man värdet på huset vid bodelningen, om det ökar i värde efter ansökan om skilsmässa?

2017-09-29 i Bodelning
FRÅGA
Hej. Jag har lämnat in en skilsmässa ansökan idag.vi har barn så vi har 6 månader betänketid. Vi har en villa som jag och barnen bor i just nu.villan är halv färdigt och behöver isoleras då det börjar bli kallt. Jag har haft en värderingman som värderat huset för ett par dagar sedan.vad händer lfall jag isolerar och gör villan bo vänligt Efter den kritiska tiden? Husetsvärde kommer att öka rejält eftersom fler kan tänka sig att köpa en färdigt villa jämfört med halv färdigt och där av fler budgivare.jag har inte mycket pengar så det blir ingen firma utan mina vänner som kommer att ställa upp ideellt. Vad händer vid bodelningen. Jag vill försöka köpa ut min man och ta över vilan.Vilketvärdering gäller vid detta fallet. Den som gjordes vid tillfället då skllsmässoansökan kom in ? Dvs innan renoveringen jag ska göra.eller ska huset värderas igen den dag jag vill köpa ut min man? Dvs efter renoveringen.innebärr detta då att det jobb jag och mina vänner lägger ner och bidrar till att huset stiger i pris blir till min nackdel.? Tacksam för en snabb svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänt dig Lawline med din fråga.

Makars inbördes egendomsförhållanden regleras i äktenskapsbalken.

I lagen anges att när en bodelning ska göras, så ska man utgå ifrån egendomsförhållandena som de var då talan om äktenskapsskillnad väcktes, det vill säga vid ansökan om skilsmässa. Det är den tidpunkten som brukar kallas för den kritiska tidpunkten (9 kap. 2 § första stycket äktenskapsbalk)

I ert fall så ägde ni, som jag förstår det, 50% av villan vid ansökan om skilsmässa. Då är frågan om det är 50% av fastigheten , eller 50% av värdet på villan vid tiden för ansökan om skilsmässa som ska ligga till grund för beräkningen.

Detta framgår inte av regeln i äktenskapsbalken. Då får man ta hjälp av förarbetena till lagen för att hitta ett svar.

I propositionen till lagen anges att regeln inte syftade på värderingen av egendomen. (prop. 1986/87:1 s 317)

Svaret på frågan är därför att det är 50% av fastigheten som är grunden för beräkningen, eftersom det var så förhållandena var vid skilsmässoansökan, oavsett värderingen.

När bodelning sedan ska göras, så får man alltså fortsätta utgå ifrån att ni äger 50% vardera av fastigheten, även om den ökar i värde.

Du kan inte heller kräva att din man ska bekosta en del av renoveringsarbetet om du renoverar det utan att ni båda vill ha de kostnaderna, eftersom ni äger fastigheten tillsammans och ni därför måste komma överens om vad som ska göras. (Samägandelagen 2 §)

Slutsats:

Om du renoverar huset innan bodelningen, så kommer alltså man alltså utgå i det faktum att ni ägde 50% av fastigheten vid den kritiska tidpunkten, oavsett värdestegringen.

Vad kan du göra?

Som du förstår är det mer fördelaktigt att renovera huset efter bodelningen.

men:

I och med att talan om skilsmässa har väckts redan, så pågår ett mål om äktenskapsskillnad mellan er. (9 kap. 12 § äktenskapsbalk)

Du kan därför begära att bodelning ska genomföras omedelbart. (9 kap 4 § andra meningen äktenskapsbalk)

Min rekommendation till dig är därför att begära att bodelning ska genomföras omedelbart, så kan du köpa ut din makes del i fastigheten i bodelningen. Så kan du börja renovera genast efter det.

Jag hoppas att du tycker dig ha fått ett svar på din fråga. Använd annars gärna kommentarfunktionen nedan, så ska jag försöka reda ut eventuella oklarheter.

Vänligen,

Olle Hansen Ölmedal
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2840)
2021-08-03 Hur värderas fastighet vid bodelning?
2021-08-03 Hur räknar man ut bodelningslikviden?
2021-08-01 Egendom som träder i stället för annan egendom
2021-08-01 Vad ingår i bodelningen?

Alla besvarade frågor (94606)