När någon försöker driva in en skuld som inte finns hos den som pressas på betalning.

Hur ska man hävda att preskriptionstiden har gått ut att dom längre inte kan hävda skulden

Fick skulden när företaget gick i konkurs skulden var egentligen företagets men dom försöker driva in den via mig som privat person. Skall jag ta det till tinget eller hur skall jag göra finns igen dom att jag skulle vara skyldig det företaget något. Företaget som jag var delaktig i var ett AB.

Snälla hjälp mig.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det är det företaget som var skuldsatt till personerna i fråga. Jag tolkar det dessutom som att du inte har något borgensåtagande eller liknande som gör att du skulle vara betalningsskyldig gentemot dessa personer som kräver dig på pengar.

I sådana fall är det företaget som gått i konkurs som personerna i fråga behöver vända sig till. Det finns dock inget företag för dessa personer att vända sig till eftersom att företaget nu har upphört att existera eftersom konkursen, som jag förstår det, redan är avslutad.

Detta innebär att deras fordringar (krav på betalning) har upphört att existera. För att en fordran ska kunna drivas in krävs att det finns någon på andra sidan att driva in den från. Det finns det inte i detta fall, eftersom företaget inte längre existerar. Du ska inte behöva betala skulden såvida du inte på något annat sätt åtagit dig att göra detta. Kom ihåg att skulden var företagets, och inte din.

Det är den som påstår att de har ett krav som måste bevisa att kravet är giltigt och att det faktiskt finns en skuld.

Du behöver alltså inte göra någonting. Om de fakturerar dig får du bestrida dessa tills de ger upp. Det är som sagt dessa personer som kräver dig på pengar som måste bevisa att du står i skuld till dem. Som jag förstår det finns det ingen sådan skuld.

Om de på något sätt försöker tvinga dig till att betala genom hot, förföljelse eller annan form av utpressning bör du anmäla det till polisen.

Jag hoppas att detta någorlunda klargör de rättsliga aspekterna av din situation. Tveka inte att ställa en ny fråga eller att kommentera nedan om du har fler funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo