När måste sambor genomföra en bodelning och vad ingår i bodelningen?

FRÅGA
Hej. 2 personer som flyttat in i en hyresrätt (vid samma tillf..med avsikt att bo ihop (de bodde redan tidigare ihop i en annan nyresrätt oxo, by the way) ) vill nu, ca 2 år senare, "gå isär". Den ena står på kontraktet. Han vill omgående kasta ut den andra. Är jag rätt ute när jag säger till dem att så kan han absolut INTE göra.. utan de måste lämna in om "skilsmässopapper/bodelningsutredare" till tingsrätten.. och sedan utreds det VEM som beäst behöver lägenheten.Är jag oxo rätt ute när jag säger "under tiden nu framåt så har Ni bägge exakt lika stor rätt att bebo den lägenhet Ni har.. ni får helt enkelt försöka samsas i den" (de har små medel att "köpa ngt annat)"Ni får försöka bo ihop så bra det går nu under en period" - du X kan abslout inte hota med att kasta ut Y, då gör du dig syldig till egenmäktigt förfarande o Olaga hot.
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig Lawline med din fråga!
Jag tänker dela upp svaret i olika delar.

Vad ingår i en bodelning och när ska bodelning ske?
Angående fråga ett så är det följande som gäller. När sambor går isär har de rätt till hälften var av gemensam bostad och gemensamt bohag enligt 3 § här och 8 § här sambolagen Detta betyder att bostaden som de skaffat tillsammans ska delas upp mellan dem. Således kan personen i detta fall inte ”kasta ut” den andra parten då hen också har viss rätt till bostaden. Däremot stämmer det inte att de måste lämna in papper till tingsrätten. I ett samboförhållande måste en bodelning bara ske om någon av parterna ansöker om det, detta enligt 8 § sambolagen. Det ska göras inom ett år. Alltså gäller detta bara vid ansökan och inte automatiskt.

Sammanfattningsvis bör alltså den person som inte står som ägare på kontraktet att begära en bodelning inom 1 år från att paret gick isär för att få den del av lägenheten hen har rätt till.

Behöver båda parter bo kvar under tiden för bodelning?
Angående andra frågan så har båda lika stor rätt till lägenheten innan bodelning gått igenom, de behöver dock inte bo kvar i den båda två. Om den ena parten flyttar ut har hen precis lika mycket rätt till hälften av lägenheten när en bodelning görs.

Handlar det om olaga hot eller egenmäktigt förfarande?
Att hota om att personen ska flytta ut torde dock inte omfattas av brotten olaga hot eller egenmäktigt förfarande. Olaga hot handlar om att hota om en brottslig gärning enligt vilket det inte handlar om här. Egenmäktigt förfarande handlar om att hota om att ha kvar något med våld eller att ta något från någon vilket jag inte ser är fallet utifrån de omständigheter som framförs i frågan (se 4 kapitlet 5 § här och 8 kapitlet 8 § brottsbalken, här).

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du undrar något mer.
Med vänlig hälsning

Hanna Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3063)
2022-01-27 Hur skiftas arv gällande bostad om ena sambon avlider?
2022-01-25 Behöver man skriva ett samboavtal?
2022-01-17 Hur ska vi dela våra tillgångar om vi har avtalat bort sambolagen?
2022-01-17 Samboavtal formkrav

Alla besvarade frågor (98659)