När måste man påkalla jämkning av testamente för att få ut sin laglott?

2017-10-10 i Laglott
FRÅGA
Hej, min far och hans fru har skrivit ett testamente där det står att de ska ärva allt efter varandra. Om jag förstår det rätt kan man påkalla jämkning i testamentet och detta ska då göras inom 6 månader från att man delgivits testamentet?Saken är den att det var flera år sedan testamentet upprättades, då brydde jag mig inte om det men idag gör jag det. Innebär det att jag idag inte kan gör något åt det, dvs jag kommer inte ha rätt till min laglott den dagen min far dör utan kommer ärva den dagen min fars fru dör?Det som "stör" är att min farmor som inte har långt kvar kommer efterlämna sig flera miljoner. Min far är ganska gammal medan han har en yngre fru som till råga på allt knappt har någon kontakt med min farmor.I o m deras testamente är det alltså hon (min fars fru) som kommer ärva allt den dagen min far dör och jag får 0 ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bröstarvingar har rätt till sin laglott

Som du redan känner till har du som särkullbarn rätt att åtminstone få din laglott om ett testamente inskränker din rätt till arv. För att få ut laglotten krävs dock att du påkallar jämkning av testamentet. Laglotten utgör hälften av den arvslott som enligt lag hade tillkommit bröstarvingen. (7 kap. 1 § och 7 kap. 3 § ärvdabalken.)

Delgivning sker när testamentet ska verkställas

Du måste påkalla jämkning inom sex månader. Denna tid räknas dock inte från upprättandet av testamentet utan från delgivningen av testamentet. Denna delgivning sker när din far har avlidit och hans testamente ska verkställas. Delgivningen sker genom att testamentet överlämnas i form av en bestyrkt kopia; att enbart berätta om vad som står i testamentet räcker inte. (7 kap. 3 § 3 st. och 14 kap. 4 § ärvdabalken.) Dessutom torde en sådan bindande delgivning inte kunna ske innan testatorn har avlidit, eftersom det finns ett särskilt formkrav för att avsäga sig sin rätt till laglotten (se nedan).

En bröstarvinge kan avsäga sig sin rätt till arv, dock inte hur som helst

En bröstarvinge kan avsäga sig sin rätt till arv från sin förälder, t.ex. genom att godkänna förälderns testamente. Detta måste ske skriftligen till föräldern och bröstarvingen ska få skälig kompensation som svarar mot laglotten. (17 kap. 2 § ärvdabalken.) Eftersom du varken verkar ha godkänt testamentet (åtminstone inte uttryckligen och skriftligen), eller fått rätt till någon form av kompensation, är denna regel dock inte tillämplig.

Slutsats

Du behöver inte påkalla jämkning nu eftersom tidsfristen på sex månader inte har börjat löpa. Tidsfristen börjar löpa när du, efter att din far har avlidit, blir delgiven testamentet. Det är först då du behöver påkalla jämkning.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma.

Hälsningar,

Viktor Svensson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (850)
2021-07-27 Om min mormor testamenterar hela sin kvarlåtenskap till min mamma, hur mycket har min morbror rätt att ärva?
2021-07-26 Kan man göra någon arvslös?
2021-07-26 Kan jag skriva i mitt testamente att mitt barn ska dela sin laglott med hens barn?
2021-07-20 Reglera arv genom testamente

Alla besvarade frågor (94272)