När måste jag betala/bestrida kravbrev om fildelning?

2019-06-07 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hallå!Jag fick den 18e Juli 2018 ett brev från Njord Law Firm där de företräder en upphovsrättsinnehavare om ett förlikningserbjudande där jag skulle betala en summa pengar för "...via torrent-nätverk nedladdat och spridit en film". De har en ip-adress som stämmer överens med min och en tidpunkt, dock ska nedladdningen skett vid ett datum och tidpunkt som jag inte kan ha varit hemma, då jag arbetade den dagen.Nu idag får jag ett brev från Innerstans Advokatbyrå med ett "skadeståndskrav" som företräder en annan upphovsrättsinnehavare om att jag ska ha spridit och laddat ned en film med samma teknik som ovan. De har precis som i tidigare brev en ip-adress som stämmer och ett datum när detta ska ha skett. Bifogat i brevet finns även ett protokoll från Stockholms Tingsrätt där en lista bifogats på ip-adresser och filmer som ska ha laddats ned via dessa. Dock finns inte den påstådda filmen jag ska ha laddat ned/upp med i listan, inte heller min ip-adress, inte heller finns det angivna datumet.I listan finns dock något som verkar vara sekretessbelagt då det är överstruket med en svart rutaI tidigare inlägg kan jag se liknande frågor om hur Njord Law firm har gjort samma sak mot andra personer, så nu undrar jag hur korrekt detta egentligen är? De påstår att det finns en "teknisk bevisning" för att det ska ha skett, men i bilagan finns som sagt inte min information med, hur går jag vidare? Är det först vid inkasso jag "måste" betala/bestrida frågan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

De senaste åren har flera advokatbyråer sänt ut förlikningserbjudanden/kravbrev till privatpersoner misstänkta för fildelning. Breven innebär att om du betalar, kommer upphovsrättsinnehavaren inte att vidta några rättsliga åtgärder i just det fallet. Fortsätter du att ladda ner eller har laddat ner andra filmer finns det däremot en risk att brev skickas ut i fler ärenden.

De advokatbyråer som skickar ut breven har som ståndpunkt att man kan hållas ansvarig för upphovsrättsligt intrång även om man har lämnat ut sitt routerlösenord till någon annan eller har ett öppet nätverk. I ditt fall anser advokatbyrån att du har ett ansvar för nedladdningen även om någon annan du upplåtit din internetuppkoppling till utfört intrånget. Enligt advokatbyrån är ansvaret bundet till att du står på abonnemanget, inte vem som faktiskt laddat ner en film. Om detta är riktigt eller ej går åsikterna isär och det är ännu ej prövat i svensk domstol.

Om du väljer att inte betala och ärendet går till inkasso måste du bestrida det vilket bör ske skriftligen. Samma gäller om ärendet skulle skickas till Kronofogdemyndigheten. Om du bestrider ärendet kan advokatbyrån, som ombud för sin klient, lämna in en stämning mot dig. I det fallet är det upp till domstol att avgöra om du är betalningsskyldig och till vilket belopp. Det är ännu ej prövat om det är tillräckligt med en IP-adress för att det ska vara visat i ett civilrättsligt mål att man är skyldig till upphovsrättsligt intrång.

Mina råd till dig

Ett sätt att gå vidare är att du betalar förlikningserbjudandet. Betalar du är just det ärendet avklarat och du slipper fler eventuella krav i ärendet, risk för stämning till domstol m.m. Genom att godta förlikningserbjudandet från advokatfirman ingås ett avtal med upphovsrättshavaren att vederbörande inte kommer vidta några vidare åtgärder. Avtalet innebär att upphovsrättshavaren förbinder sig att inte driva ärendet vidare då ni förlikats (dvs ni har kommit överens). Betänk dock att förlikningen endast gäller exakt den filmen det påstås att du har laddat ner. Det innebär att även om du betalar kan det komma fler krav angående andra filmer, eller från andra byråer. Vilket verkar ha skett i ditt fall.

Anser du att du är oskyldig till nedladdning eller inte vill betala kan du bestrida kravet. Du kan bestrida kravbrevet redan i det första ledet genom att vända dig till advokatbyrån. Dock har du ingen skyldighet att bestrida ärendet och besvara advokatbyrån i nuläget. Det är först vid eventuellt inkassokrav du måste bestrida eller vid kallelse till domstol som du är skyldig att närvara. Det bör uppmärksammas att om det går till domstol är det din motpart som har bevisbördan. Det innebär i fallet att advokatbyrån som ombud för sin klient ska visa att du faktiskt har begått det upphovsrättsliga intrånget, eller att det är visat att du har ansvar för intrånget genom att ha tillhandahållit internetuppkopplingen. Eftersom det ännu ej är prövat i svensk rätt huruvida endast ett tillhandahållande av en internetuppkoppling och där tillhörande IP-adress är tillräckligt att dömas för ansvar i en civilrättslig tvist, går det inte att helt säga vilket ansvar du har för IP-adressen. Att byrån påstår att det finns "teknisk bevisning" behöver inte heller innebära att domstolen anser att det är tillräckligt med bevisning för att du ska dömas.

Skulle ärendet gå vidare och du skulle bli stämd rekommenderar jag att du anlitar en jurist som företräder dig eller åtminstone ger dig råd inför förhandlingen. Om så sker är du varmt välkommen att återkomma per e-post till mig på dennis.lavesson@lawline.se för vidare kontakt och offert.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (856)
2020-07-06 Upphovsrättsintrång/varumärkesintrång när man bedriver hobbyverksamhet
2020-07-01 Får varumärken synas i film?
2020-06-30 Får jag sälja vidare en vara som är varumärkesskyddad?
2020-06-30 Kan vi använda andras bilder?

Alla besvarade frågor (81800)