När måste jag betala underhåll till barnet?

2021-05-26 i Barnrätt
FRÅGA
Om mitt barn är äldre än 18 år och inte ska studera vidare och är skriven på en egen adress.Måste jag då betala underhåll?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrars underhållsskyldighet regleras bl.a. i föräldrabalken (FB) och innebär att föräldrar ska, var och en efter sin förmåga, svara för barnets underhåll till dess barnet fyller 18 år (7 kap. 1 § FB). Om barnet fortfarande går i gymnasiet efter 18 års ålder är föräldrarna som längst underhållsskyldiga till dess barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § 2 stycket FB).

Du behöver alltså inte betala underhållsbidrag.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Maia Sadek
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1722)
2021-06-17 Hur länge behöver man betala underhåll för barn?
2021-06-16 Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?

Alla besvarade frågor (93215)