FrågaPROCESSRÄTTDomstol09/07/2022

När måste en åklagare väcka åtal och vilka får denne kalla som vittne?

Hej! Jag undrar om jag kan få ställa en fråga till dig. Jag har en fråga gällande att det har fattats beslut om att inleda en förundersökning gällande misstanke om våldtäkt och det finns bevisning i form av att själva våldtäkten är filmad och det går tydligt att identifiera såväl offret som misstänkt gärningsman/män. Dock visar det sig att offret inte längre vill medverka (av olika anledningar). Vad jag förstår så kan åklagaren ändå välja att väcka åtal utifrån att det finns bevisning i form av filmen och att då kan offret bli kallad som vittne. Stämmer det? Eller kan det bli så att åklagaren väljer att lägga ned förundersökningen, trots bevisen i form av filmen för att offret inte vill medverka? Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om en åklagare kan väcka åtal och kalla offret som vittne, även om målsägande inte alls vill medverka.


Åklagarens åtalsplikt

Åklagare har en åtalsplikt som innebär att en åklagare är skyldig att väcka talan, om inget annat är stadgat och om det hör under allmänt åtal (20 kap. 6 § rättegångsbalken). Med allmänt åtal åsyftas åtal som väcks av en åklagare för samhällets räkning. Majoriteten av alla brottstyper hör under allmänt åtal, bland annat brottet våldtäkt i 6 kap. 1 § brottsbalken. Det innebär i ditt fall att om åklagaren gör bedömningen att det finns tillräckligt med bevis för en fällande dom, så har denne en skyldighet att väcka åtal oavsett om offret vill medverka eller inte.


Vittnesplikt

I Sverige finns en allmän vittnesplikt som innebär att om du blir inkallad till en domstol för att vittna, har du som utgångspunkt en skyldighet att göra det. Vittnen får således inte själva vilja om de vill vittna eller inte. En förutsättning för att få kallas in som vittne är emellertid att du inte är part i målet, dvs medåtalad. I brottmål får dessutom inte en målsägande vittna, även om han eller hon inte för talan (36 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken). I ditt fall innebär det att offret inte får kallas in som vittne av åklagaren, eftersom paragrafens ordalydelse indikerar på att någon vittnesplikt inte föreligger för offret.


Sammanfattningsvis

Åklagaren måste således, om denne gör bedömningen att det finns tillräckligt med bevis, väcka åtal oavsett om offret vill medverka eller inte. Denne får dock inte kalla in offret som vittne, eftersom målsägande inte får vittna i brottmål.


Jag hoppas du fick svar på din fråga och jag skulle varmt rekommendera dig att boka tid med någon av våra jurister som även kan hjälpa dig vidare med frågan här.


Bästa hälsningar,

Negin AhmadiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo