FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal24/11/2019

När måste bostaden vid en separation mellan sambor delas lika?

Hej jag undrar om jag har köpt en bostadsrätt o är sambo sen 1år tillbaka. Om vi separerar måste jag dela bostaden med den andra eller det är min enskilda egendom.

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag först att besvara frågan om du måste dela bostaden med din sambo om ni separerar för att sedan ge ett kort sammanfattat svar i slutet.


Om ni separerar måste du dela bostaden med din sambo?
Lagen som reglerar samboförhållanden är sambolagen.

Samboegendom
Sambors gemensamma bostad utgör samboegendom (3 § sambolagen). För att bostaden ska räknas som samboegendom ska den ha köpts med syfte att samborna ska bo där tillsammans. En bostad räknas inte som samboegendom om en av personerna har köpt huset innan personerna blev ett par för att bo där ensam. Det innebär att om du köpt bostadsrätten för att flytta in där ensam och sedan träffat din sambo och sambon flyttat in i efterhand så är bostaden inte samboegendom. Köpte du lägenheten för att ni skulle bo där tillsammans så räknas det som samboegendom.

Jag kan inte avgöra utifrån informationen i din fråga om bostadsrätten i ert fall är samboegendom eller inte. Om den inte klassas som samboegendom så behöver ni inte dela bostaden utan hela kommer tillfalla dig vid en separation. Om den klassas som samboegendom gäller det som står under rubrikerna "bodelning" och "samboavtal".


Bodelning
När samboförhållandet upphör (till exempel så upphör samboförhållandet om paret flyttar isär) ska en bodelning göras om någon av samborna begär det (8 § sambolagen). Om en av samborna vill begära bodelning måste det göras inom ett år från att förhållandet upphör. Vid en bodelning ska värdet på samboegendomen delas lika mellan samborna (14 § sambolagen).

Det innebär att vid en eventuell separation ska värdet på bostaden delas lika mellan er (50% var). Detta gäller även om du har betalat hela bostadsrätten.

Det går dock att avtala bort sambolagens regler och därmed själva bestämma hur ni vill fördela samboegendomen vid en separation. Det gör ni genom att skriva ett samboavtal.


Samboavtal
Med ett samboavtal kan sambor avtala bort sambolagens regler om likadelning och själva komma överens om hur bostaden och bohaget ska fördelas vid en separation. Syftet med samboavtal är alltså att avtala bort sambolagens regler om likadelning för att istället komma överens om hur bostad och bohag ska fördelas.

I ett samboavtal kan ni alltså skriva att vid en separation ska du få hela lägenheten.


Sammanfattning
Det kan alltså bli så att sambon har rätt till värdet av halva bostaden även om sambon inte stått som ägare, inte betalat någonting eller inte stått på halva bolånet. Sammanfattningsvis kan sägas att förutsättningarna för det är:
1. Att ni inte har upprättat ett samboavtal (ni kan alltså undvika en likadelning genom att skriva ett samboavtal)

2. Att huset klassas som samboegendom (klassas den inte som samboegendom sker alltså ingen likadelning)

3. Att någon av er begär bodelning inom ett år från att ert förhållande upphör (begär ingen en bodelning inom ett år förloras möjligheten till likadelning)


Behöver ni hjälp att upprätta ett samboavtal så kan ni enkelt och till ett fast pris upprätta ett sådant via vår avtalstjänst på http://lawline.se/vara_tjanster/avtal.Hoppas du fått svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?