När måste banken betala ut arvet?

Hej

Är ensam arvtagare i min mors dödsbo. Stämplad, vidimerad bouppteckning samt fördelningsblankett inlämnad till Swedbanks Arvskiftesavdelning. Min fråga är hur länge banken kan dröja med att föra över arvet till mitt konto i annan bank ? I och med att bouppteckningen är godkänd borde väl banken föra över detta omgående. Finns regler för detta, eller upp till bankens tyckande ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga är du ensam arvtagare i din mors dödsbo. Stämplad och vidimerad bouppteckning samt fördelningsblankett är inlämnad till Swedbanks arvskiftesavdelning. Du undrar om det finns regler för hur länge banken kan dröja med utbetalning av arvet och att föra över pengarna till ditt konto i annan bank.

I ärvdabalken finns det inga regler för inom vilken tid arvskifte måste ske. Det innebär att dödsbodelägare i princip kan avvakta hur länge som helst med ett arvskifte. Detsamma gäller för utbetalning av arvet; det finns inga lagar som stadgar inom vilken tid banken måste betala ut arv i sig. I ditt fall kan det eventuellt styras av eventuella villkor mellan dödsboet och Swedbank. Genom att dödsboet anlitat banken för att utföra fördelning och utbetalning av arvet kan det finns villkor som godkänts för uppdraget.

När det gäller utbetalning av innestående pengar på konto ska utbetalning normalt sett ske vid anfordran om inte annat avtalats. I rättsfallet NJA 1991 s. 217 skedde en utbetalning från bankkonto först mellan en och en halv och två timmar efter det att begäran därom framställts. Bankens ansågs i det fallet vara i dröjsmål med betalningen och blev därför ersättningsskyldig för skada som uppkom. Ersättningsskyldigheten avsåg förorsakad förutsebar skada (i målet förlust i fastighetsaffär). För skadeståndsskyldighet krävs således att det uppkommit en skada, att skadan varit förutsebar av banken och att det finns ett samband mellan fördröjningen av utbetalning och skadan. Domstolen uttalade dock att en bank kan behöva vidta vissa kontrollåtgärder innan en utbetalning görs och rimliga åtgärder av detta slag bör kunna genomföras utan att för den skull betalningsdröjsmål skall anses ha uppkommit. I ett fall som ditt kan det således finnas skäl för att en utbetalning inte kan ske direkt för att arvskifteshandling, bouppteckning m.m. måste kontrolleras först. Det ska även poängteras att det går att avtala om annat än att utbetalning ska ske vid anfordran. Sådana avtal förekommer i sådana fall i bankens villkor för den beställa tjänsten.

Min rekommendation är att du till att börja med kontaktar banken för att få besked om när utbetalning är tänkt att ske. Det kan även vara en idé att kontrollera eventuella villkor vid ingående av avtal med banken. Om banken av någon anledning vägrar att betala ut arvet kan det vara en idé att du anlitar en jurist som företräder dig i kontakt med banken. Om så är intressant kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälplig. För en offert och vidare kontakt är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000