När måste arvskifte göras?

2021-02-09 i Arvsskifte
FRÅGA
Det gjordes en bouppteckning efter min förälders död. Vad händer om arvskifte inte görs inom 4 år och vilket datum är det man då tänker på dödsdatum eller datum för bouppteckningens godkännande.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om det finns någon regel på när arvskifte senast måste göras och isåfall från vilket datum man räknar denna tid. Reglerna om arvskifte finns i 23 kap. ärvdalbalken (ÄB).

Måste arvskifte ske inom en viss tid?

Huvudregeln är att det inte finns någon tidsfrist på när arvskifte måste ske. Det är alltså okej att det har gått mer än 4 år sedan både dödsdatumet och datumet för bouppteckningens godkännande. Det finns dock ett undantag om det skulle vara så att det finns en jordbruksfastighet i dödsboet. Då gäller istället att arvskifte ska ske inom 4 år från utgången av det kalenderår som din förälder gick bort (18 kap. 7 § ÄB). Om detta inte görs i tid så får en tillsynsmyndighet begära vite (straffavgift) och att skyldigheten att göra arvskiftet fullgörs (18 kap. 7 § andra stycket ÄB).

Hur görs ett arvskifte?

Alla arvingar till din förälder ska göra ett arvskifte efter att bouppteckningen är klar och godkänd (23 kap. 1 § ÄB). Sedan ska ni upprätta en handling som alla arvingar ska skriva under när ni har kommit överens om arvskiftet (23 kap. 4 § ÄB). Handlingen ska inte lämnas in till någon myndighet, utan den är bara till för er skull. Det kan därför vara vanligt att det tar flera år att få klart ett arvskifte om inte alla arvingar är överens.

Jag hoppas att jag har besvarat din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar

Felicia Ek
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (645)
2021-06-14 Vad händer om någon inte skriver under arvskiftet?
2021-05-31 Morbror hindrar arvskifte i dödsbo
2021-05-31 Hur gör vi för att skifta en fastighetsandel?
2021-05-30 Kan arvingar ärva skulder från arvgivaren?

Alla besvarade frågor (93124)