FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott24/01/2023

När krävs det uppsåt för att dömas för brott?

Hej! Krävs det uppsåt för att skyddande av brottsling samt försvårande för offer att anmäla handlingarna ska kunna bli straffbart?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tillämplig lag

För att kunna besvara din fråga huruvida det krävs uppsåt för att dömas för ett brott ska Brottsbalkens regler (BrB) tillämpas. 


När krävs det uppsåt för att dömas för brott?

Av 1 kap. 2§ BrB anges att en gärning ska anses som ett brott om den begås med uppsåt. Det ska annars framgå av lagrummet att exempelvis endast oaktsamhet krävs för att en gärning ska ses som ett brott. Som exempel framgår det av 3 kap. 7§ BrB att: 

''Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.''


Den som hjälper någon annan att komma undan med ett brott, undanröjer bevis eller på annat sätt medverkar till att brottet inte upptäcks eller att gärningsmannen inte blir dömd för brottet döms för skyddande av brottsling (17 kap. 11§ BrB). Av denna formulering kan alltså förstås att det krävs uppsåt för att gärningen ska anses brottslig. Däremot, framgår det av fjärde stycket att man kan dömas till böter för skyddande av brottsling om man inte insåg men hade skälig anledning att anta att den andre var brottslig (17 kap. 11§ st 4 BrB). Det innebär att man kan dömas för brott även om man inte når upp till kravet uppsåt. Det måste alltså på något sätt framgå i lagtexten att det inte krävs uppsåt för att gärningen ska anses som ett brott. Vidare, vad gäller brottet övergrepp i rättssak krävs uppsåt för att gärningen ska anses brottslig, då det i lagrummet inte framgår att det skulle ställas upp något annat krav än uppsåt (17 kap. 10§ BrB). Sammanfattningsvis är huvudregeln alltså att det krävs uppsåt för att en gärning ska ses som ett brott. Om det istället exempelvis ställs krav på oaktsamhet så måste detta framgå av lagen. 


Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!


Med vänlig hälsning,

Linnea HoodRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo