När kommer lagen om hemlig dataavläsning att träda ikraft?

Kommer lagförslaget hemlig dataavläsning att gå igenom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kommer lagförslaget om hemlig dataavläsning att gå igenom?

Mycket riktigt finns det ett förslag om att införa ett nytt hemligt tvångsmedel, sk hemlig dataavläsning. Syftet är att ge brottsbekämpande myndigheter möjlighet att använda det nya tvångsmedlet vid misstankar om allvarligare brott. Det nya tvångsmedlet bedöms leda till bättre och effektivare möjligheter att ta del av information som idag inte är tillgänglig.

Lagförslaget har varit under utredning av statens offentliga utredningar och därefter skickats ut på remiss. För en mer information om utredningen hänvisar jag till Delbetänkande av utredningen om hemlig dataavläsning (SOU 2017:89).

Av lagrådsremissen Hemlig dataavläsning (24 oktober 2019) (se här) framgår att förslaget om möjligheten till hemlig tvångsavläsning ska införas i en ny särskild, tillfällig, lag. Det föreslås att lagen ska träda ikraft den 1 mars 2020.

Vad innebär detta för dig?

Sammantaget kommer lagförslaget om hemlig dataavläsning att gå igenom och den nya tillfälliga lagen föreslås träda ikraft den 1 mars 2020.


Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar,

Narin BanaeeRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”