När kommer domstolen handlägga mitt överklagande?

2017-12-21 i Domstol
FRÅGA
Jag har en fråga? Jag överklagade domstolen. Hur lång tid tar det att ta mitt beslut?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder till Lawline med din fråga.

Som jag uppfattat din fråga så är du intresserad av att veta hur lång tid det kan ta innan domstolen fattat ett beslut i ditt ärende.

Om det är så att jag missuppfattat något så kan du använda kommentarsfunktionen nedan eller ställa en ny fråga.

Du anger inte i din fråga vad det är för typ av beslut eller vid vilken typ av domstol ärendet handläggs i. Generellt kan dock sägas att det inte finns en bortre tidsgräns för när en domstol måste handlägga ditt ärende, oavsett om det är ett beslut eller en dom som ska meddelas. Detta oavsett om målet handläggs vid en allmän domstol (exempelvis tingsrätt och hovrätt), eller vid en förvaltningsdomstol (exempelvis förvaltningsrätt och kammarrätt).

Vid vissa fall kan ärendet vara ett s.k. förtursmål. Detta innebär att målet handläggs skyndsamt. Ett exempel på detta kan vara ett beslut om häktning eller ett beslut om betalningssäkring.

I 20 § förordningen med hovrättsintruktion, anges enbart att mål ska avgöras så snart det kan ske. Detsamma stadgas i 20 § förordningen med kammarrättsintruktion.

Om det är så att ditt överklagande är villkorat av att prövningstillstånd ska meddelas, kan ett beslut i frågan komma relativt fort. Domstolen meddelar då om de kommer att pröva ditt mål eller inte. Dock innebär inte detta att domstolen slutligt avgör målet, utan bara att de har för avsikt att pröva målet i sin helhet vid ett senare tillfälle. Om ditt ärende är ett mål som kräver prövningstillstånd eller inte kan jag inte uttala mig om utifrån den informationen du gett mig.

Om det inte är ett förtursmål eller en fråga om prövningstillstånd skulle jag uppskattningsvis säga att ditt mål kommer att avgöras inom ett år – detta oavsett om målet handläggs vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol.

Om du skulle behöva hjälp med att kontakta aktuell domstol eller annan hjälp i ärendet rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Återkoppling
Har du tid över får du gärna lämna ett omdöme.

Med vänlig hälsning,


David Muera
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (526)
2021-11-27 Kan svensk domstol döma för misshandel utomlands?
2021-11-16 Vad avses med reformatio in pejus? Är principen meningslös? Kritik anslutningsöverklagan.
2021-11-12 Måste tingsrätt bestå av tre domare vid huvudförhandling?
2021-11-11 RÄTTSPROCESS

Alla besvarade frågor (97420)