När kan styrelsen i en bostadsrättsförening vägra tillstånd för renovering?

Hej! Jag har en bostadsrätt i en bostadsrättsförening där föreningen har satt upp riktlinjer för renoveringar. Där har de begränsat vilka märken som får användas när blandare för badkar/dusch, handfat eller kök byts ut. När en granne nyligen renoverade sitt kök valde grannen en blandare från ett av de accepterade märkena men föreningen avslog ändå renoveringsförfrågan då de ansåg att blandaren hade fel färg. Jag började då fundera över hur mycket en bostadsrättsförening får lägga sig i och bestämma över renoveringar. Får bostadsrättsföreningen begränsa vilka märken man får använda sig av? Får de även avslå renoveringsförfrågan på grund av färg? Läste i 7 kap. 7 § bostadsrättslagen att ”Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.” Kan färgen anses vara en olägenhet för föreningen?

Lawline svarar

Hej, 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du redan är inne på gäller din fråga bestämmelserna i bostadsrättslagen. Jag kommer därför att gå igenom de aktuella reglerna nedan och avsluta med en rekommendation till dig. 


Tillstånd för renovering

I 7 kap 7 § första stycket bostadsrättslagen anges att bostadsrättshavaren inte får utföra vissa uppräknade åtgärder utan styrelsens tillstånd. Det gäller ändringar av vattenledningar, ingrepp i bärande konstruktion och annan väsentlig förändring av lägenheten. Som utgångspunkt är det bra att alltid fråga styrelsen när man planerar en renovering, men ett ytligt ingrepp som byte av blandare kan göras utan tillstånd från styrelsen. Dessutom gäller att styrelsen inte får vägra en åtgärd enligt första stycket om det inte utgör en skada eller olägenhet för föreningen. (7 kap 7 § andra stycket bostadsrättslagen) Att använda en blandare av ett annorlunda märke eller färg kan inte anses utgöra en sådan skada eller olägenhet, då det krävs relativt tungt vägande skäl för en sådan vägran. I paragrafens tredje stycke anges att stadgarna får föreskriva att tillstånd inte behövs för någon av de uppräknade åtgärderna. Däremot får inte styrelsen uppställa ytterligare krav utöver vad som anges i lagen. (7 kap 7 § tredje stycket bostadsrättslagen)


Sammanfattning

Gällande byte av blandare bör det inte finnas hinder att installera en blandare endast på den grunden att den är av ett visst märke eller färg. Jag rekommenderar därför dig att i första hand prata med styrelsen och referera till ovan nämnda lagrum. Om styrelsen inte går med på förändring och det uppstår en tvist, kan de berörda grannarna vända sig till bostadsrättsnämnden. 


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!


Vänligen,

Isabella BrarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”