FrågaPROCESSRÄTTDomstol12/12/2018

När kan polisen hämta person för faderskapstest?

Hej.

Mitt barn är nu 2 år och faderskapet är ännu inte fastställt. Jag väntade ca 9 månader innan jag nämnde hans ang rädsla.

Jag är 100 % säkert på vem fadern är men jag vill ändå ha det på papper så vi kan gå vidare. Fadern vägrar göra testet och säger att han inte är fadern. Han har blivit stämd av våran kommun och dömd utav domstolen till vite ett par gånger så min fråga är hur många "chanser" får man på sig innan det blir handräckning utav polis?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln får sägs vara att det inte är möjligt att framtvinga någon att göra ett DNA-prov om inte samtycke finns från den personen, vilket framgår av 2 kap. 6 § regeringsformen (som är en av våra grundlagar).

Talan om fastställande av faderskap kan dock väckas av barnet och föras av modern (3 kap. 5 § föräldrabalken (FB)). Enligt 3 kap. 9 § FB ska rätten "se till att frågan om faderskapet till barnet blir tillbörligen utredd". I den utredningen kan det ingå blodundersökning, så kallat faderskapstest. Det finns en särskild lag som reglerar detta (lag om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap). Rätten kan förordna blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper på yrkande av någon av parterna eller när det annars behövs.

Svaret på din fråga blir sålunda, att i det fall modern väcker talan om fastställande av faderskap, räcker det att hon yrkar på faderskapstest för att den presumtive fadern måste underkasta sig ett sådant. Enligt 2 § och 2a § ovanstående lag kan rätten förelägga fadern att vid vite genomgå sådan undersökning och om det inte hjälper biträde av polismyndighet för att undersökning ska komma till stånd.

Att polisen hämtar personen är en yttersta utväg och kommer inte beslutas av domstolen om det finns minsta misstanke om att barnet kan lida skada; barnets bästa är som sagt utgångspunkten. För att det ska bli aktuellt at polisen hämtar personen måste dock barnet väcka talan och du föra den.

Jag rekommenderar att du kontaktar en jurist för att få hjälp i denna process.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”