När kan man säga att någon brutit mot avtalslagen?

2020-06-29 i Avtal
FRÅGA
När kan man säga att någon brutit mot avtalslagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan är i princip omöjlig att utförligt svara på men grundläggande kan sägas att paragraferna i avtalslagen ska följas av avtalsparterna. Exempelvis den vagt formulerade 36 § Avtalslagen ger dock upphov till ett oändligt antal potentiella brott mot avtalslagen varför något precist svar på frågan inte går att ge.

Med vänlig hälsning

Sebastian Näslund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1307)
2020-06-30 Hävning av köp
2020-06-29 Rätt till uppsägningstid vid uppsägning av stallplats
2020-06-29 När kan man säga att någon brutit mot avtalslagen?
2020-06-25 Fel i tjänst mellan näringsidkare, vad är nästa steg om de vägrar att erkänna att de har gjort ett dåligt arbete?

Alla besvarade frågor (81639)