FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott25/03/2023

När kan man ha begått brottet barnpornografibrott? Samt något om inledning av förundersökning.

Hej! Jag hittade en USB sticka som var min killes och när jag kollade vad som fanns i så var det bilder på hans ex nakna kropp från när hon va 14-15 ungefär. Jag undrar om han kan bli straffad för att han innehar dem? Han är idag 22 år gammal och enligt datumen när dem lades in i USB stickan så var han 18 när det hände. Dem gjorde slut när dem va 15-16 år så jag tror inte att hon vet om att han fortfarande har kvar hennes bilder. Tänker om det klassas som barnpornografi eller något sånt? Jag har tagit bort bilderna så dem finns inte kvar längre.

Lawline svarar

Utgångspunkt

Jag kommer först belysa rättsläget kring det brott du angivit och sedan något om inledning av förundersökningar.


Brott?

För brottet barnpornografibrott, (16 kap. 10 a § Brottsbalken [BrB]) räcker det att någon har skildrat ett barn i pornografisk bild. Med barn avses den som är under arton år. Vad som avses med pornografisk bild är bland annat sådana bilder där barn framställs i handlingar med sexuell karaktär. Om det rör sig om en bild där kameraarrangemanget är sådant framställt att bilden är ägnat att vädja sexualdriften även om barnet inte deltagit i ett sexiellt beteende i avbildningen. Däremot måste bilden vara “pornografisk” (se prop. 1978/79:179 s. 9 och prop. 2009/20:70 s. 16). Pornografisk bild kan även tolkas som vid bedömningen av ett annat brott - 16 kap. 11 § BrB otillåtet förfarande med pornografitk bild. Även om ingen tydlig definition finns vad som anses vara en pornografisk bild framkommer enligt förarbetena att det kan röra sig om bilder som på ett “ohöljt och utmanande sätt återger ett sexuellt motiv”. En annan avgränsning kan vara i vilket syfte bilden framställts, om den var avsedd att påverka åskådaren sexuellt, se JO 1971 s. 561.


Om en handling utgör barnpornografibrott enligt ovan utgör handlingen inget brott om skillnaden i ålder mellan den avbildade och den som tog bilden är liten och omständigheterna i övrigt inte påkallar att det ska utdömas något ansvar, se 16 kap. 10 b § BrB. Omständigheter såsom relationen mellan personerna, om tjejen (i detta fallet) tvingats med våld eller blivit skildrad på sådant sätt utan hennes vetskap påverkar denna bedömningen. Att det var en åldersskillnad på 3-4 år mellan dem talar för att det utgör en brottslig gärning för vilken han kan fällas till ansvar för. Det som talar emot är att de vid tillfället var ett par. Exakt hur en domstol skulle bedöma påverkas av omständigheterna i det enskilda fallet, hur bilderna är utformade o.s.v. Jag hoppas mitt svar ger en översiktlig bild i hur man ska tänka när det kommer till just brottsrubriceringen barnpornografibrott.


Det finns därmed en möjlighet att ett brott kan ha förövats. Nästa fråga om han kan bli straffad för brottet. Frågorna jag kommer besvara rör om gärningspersonen varit i straffbar ålder samt ifall åklagare kommer inleda förundersökning eller inte.


Ålder.

Från det att man fyllt 15 år kan man dömas till straffrättsliga påföljder, se 1 kap. 6 § BrB.


Förundersökning?

Åklagare ska som huvudregeln inleda förundersökning om det finns skäl att anta att ett brott under allmänt åtal har förövats (se 23 kap. 1 § rättegångsbalken [RB]). Däremot ska förundersökning inte inledas om det är uppenbart att man inte kommer kunna utreda brottet (se 23 kap. 1 § andra stycket RB). Av din fråga framkommer att det inte längre förekommer något bevis blir det svårt att i ett brottmål styrka att personen har begått brottet. Sannolikt kommer någon förundersökning därmed inte inledas.


Jag hoppas du fick svar på dina frågor. Har du fler frågor eller funderingar så tveka inte att vända dig till Lawline igen!


Vänligen,

Axel StenquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”