när kan man få god man?

FRÅGA
Lawline.Frågan är enkel. När fordras godman. Vilka juridiska krav ställs för att god man skall tillsättas? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om jag förstår din fråga rätt, så undrar du vilka krav som krävs för att en person ska få en god man.

Kraven för att få ha en god man regleras i Föräldrarbalken (FB)

En person som pga sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan få rätt till en god man. (11 kap. 4 § FB).
Det krävs alltså att personen i fråga uppfyller någon av dessa kraven, och att det finns ett samband mellan behovet av hjälp och den eventuella sjukdomen.

Exempel på sjukdomar som kan falla in under kategorin där god man kan tillsättas är demenssjukdom, eller hjärnskador.

Hoppas du fick svar på din fråga,

Mvh

Johanne Örnfeldt Svensson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (348)
2019-05-08 Hur lång tid måste man vara kvar som god man när man avsagt sig ett uppdrag?
2019-04-28 Förvaltare - Vilken bestämmelse reglerar anhörigas rätt att ta del av handlingar?
2019-04-26 Varför ska man skriva en framtidsfullmakt?
2019-04-25 Behövs inbördes avtal om någon av makarna skulle bli dement för att undvika utomstående god man?

Alla besvarade frågor (69196)