när kan man få god man?

FRÅGA
Lawline.Frågan är enkel. När fordras godman. Vilka juridiska krav ställs för att god man skall tillsättas? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om jag förstår din fråga rätt, så undrar du vilka krav som krävs för att en person ska få en god man.

Kraven för att få ha en god man regleras i Föräldrarbalken (FB)

En person som pga sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan få rätt till en god man. (11 kap. 4 § FB).
Det krävs alltså att personen i fråga uppfyller någon av dessa kraven, och att det finns ett samband mellan behovet av hjälp och den eventuella sjukdomen.

Exempel på sjukdomar som kan falla in under kategorin där god man kan tillsättas är demenssjukdom, eller hjärnskador.

Hoppas du fick svar på din fråga,

Mvh

Johanne Örnfeldt Svensson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll