När kan man bli dömd för våldtäkt mot barn?

X har sagt till Y att han tänker träffa 13 åriga tjejer och ha samlag med dom, X har även visat sms mellan dom, som är av sexuell karaktär samt sms om planering att träffas. Y vet inte vilka tjejerna är. X säger sedan till Y att han träffat tjejerna och haft samlag med dom. Y anmäler detta, men X säger till polisen att han aldrig träffat tjejerna, att någon träff aldrig blev av, men till Y har han sagt att han har träffat dom och haft samlag med dom. Kan X bli dömd för våldtäkt/sexuellt utnyttjande av minderårig bara utifrån detta, eller måste Y kunna bevisa att Y verkligen sett dessa sms, eller kunna bevisa att flickorna verkligen var under 15 år? Vad är troligast att X blir dömd för om denne kan bli dömd för detta överhuvudtaget?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag tolkar din fråga, undrar du om X har gjort sig skyldig till något brott genom att planera att träffa 13 åriga tjejer, alternativt träffat dessa och haft samlag med dom, samt om Y har någon bevisbörda för att informationen som denne fick av X stämmer.

För att besvara din fråga på bästa sätt, kommer jag dela in mitt svar i 3 delar.


1. Vad gäller för Y?
I Sverige har vi en lag som säger att personer är skyldiga att anmäla brott (23 kap. 6§ brottsbalken). Detta gäller inte alla typer av brott, men sexualbrotten är ett typiskt sådant. Av (6 kap. 15§ stycke 2, brottsbalken) framgår att den som underlåter att avslöja eller förhindra våldtäkt kan dömas till ansvar.

Y har således gjort helt rätt i att anmäla sina misstankar till polisen. Däremot har Y ingen bevisbörda eller utredningsskyldighet. Det är upp till åklagaren att utreda brottet och sedan väcka åtal (45 kap. 1§ rättegångsbalken).

Däremot, om det skulle behövas, kan Y komma att behöva vittna i en eventuell rättegång och framföra den sanningsenliga informationen som denne har tagit del av, eftersom varje person som blir kallad till rätten har vittnesplikt (36 kap. 7§ rättegångsbalken), och kan annars drabbas av böter om denne inte dyker upp till vittnesförhöret.


2. Vad gäller för X?
Eftersom X har haft sms konversationer med personer under 15 år av sexuell karaktär, samt stämt träff med dessa, kan han dömas för "kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte" till böter eller fängelse i högst 2 år (6 kap. 10a§ brottsbalken).

Om han faktiskt har träffat personerna och haft samlag med dem (eller annan sexuell handling som kan jämföras med samlag), kan han dömas för våldtäkt mot barn, till fängelse i lägst två och högst sex år (6 kap. 4§ brottsbalken).

Det är således inte tillåtet att ha en sexuell relation med någon som är under 15 år.


3. Vad gäller i denna situation?
Eftersom X har varit på förhör med polisen och nekat till brott, föreligger fortfarande en utredningsskyldighet för åklagaren (45 kap. 1§ rättegångsbalken). Det spelar således ingen roll om personen erkänner eller förnekar brottet i detta sammanhang, då det är åklagarens uppgift att ta reda på om brott faktiskt föreligger eller inte. Om åklagaren anser att personen inte har gjort sig skyldig till något brott, kommer förundersökningen att läggas ner och åtal kommer inte väckas. Om åklagaren å andra sidan anser att brott föreligger, kommer åtal väckas och en domstolsprocess inledas.Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Lena FamulakRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”