När kan man ändra vårdnad och när har man rätt till underhållsbidrag?

2021-08-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej,Min exman och jag har sedan ett år legat i en konfliktfylld och infekterad separation, som han initierat. Skilsmässan gick igenom nu i maj efter ett halvårs betänketid eftersom vi har en dotter som var under 16 år då ansökan om skilsmässa lämnades in. Min exman flyttade i princip ut från vår gemensamma bostad redan i sep-20 och officiellt den 1 dec. Han har sedan förra hösten i princip ingen kontakt med våra gemensamma barn. Vår son har flyttat hemifrån och försörjer sig själv. Vår dotter som nu är 16 år bor enbart med mig. Min exman betalar ingenting i underhåll, jag får stå för samtliga kostnader för vår dotter. Jag har med hjälp av försäkringskassans verktyg räknat ut att min exman ska betala mig 4500-5000 kr/månad. Min exman har psykiatrikontakt, redan sedan innan han begärde skilsmässa, och sedan förra hösten då allt började har han varit som personlighetsförändrad och har agerat och betett sig på sätt som lett till att han blivit avstängd från sitt jobb mm, vilket han, obefogat, skyller på mig. Vi har ingen kontakt alls och kommunicerar inte sedan ett halvår, inte ens kring barnen. Jag har funderat på att söka ensam vårdnad eftersom han inte är inblandad varken praktiskt eller på annat sätt i vår dotters vårdnad. Jag behöver också det ekonomiska bidraget som ett underhåll skulle ge. Vad råder ni mig att göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Medan jag inte vet tillräckligt för att råda dig om vad du bör göra i din specifika situation kan jag bidra med information om vårdnad och underhåll.

Regler om vårdnad och underhåll hittar vi i föräldrabalken (FB). Så länge du och din exman har delad vårdnad om er dotter ska ni tillsammans bestämma kring henne (6 kap. 13 § FB). Vill du ändra i vårdnaden finns två alternativ. Antingen kan du och dotterns far själva avtala om att du ensam ska ha vårdnaden (6 kap. 6 § FB). Om ni inte kommer överens kan du istället väcka talan om ändrad vårdnad, och då beslutar rätten om hur vårdnaden bör se ut (6 kap. 5 § 1st. FB). Vid bedömningen av vårdnad ska rätten särskilt se till föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och att ta gemensamt ansvar i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § 2st. FB). Baserat på din fråga verkar ni inte kunna ta gemensamma beslut just nu, vilket hade kunnat resultera i ensam vårdnad. Det ska dock påpekas att rätten värdesätter försök till kommunikation från föräldrarnas sida, och det är alltså i ditt intresse att först och främst försöka komma överens med din exman. Alla frågor gällande vårdnad ska avgöras med barnets bästa i det första rummet. Vid den bedömningen fästs särskilt avseende vid barnets behov av en god och nära kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2a § FB). Vid en vårdnadstvist ska dock rätten också lyssna på vad barnet själv tycker, särskilt ju äldre och mognare barnet är (6 kap. 2b § FB. Ny paragraf, finns inte ännu på lagen.nu, se istället länken ovan). Då din dotter är 16 år kommer förmodligen rätten tillmäta relativt stor betydelse vid under vems vårdnad hon faktiskt vill stå under.

När det gäller underhållsskyldighet är föräldrarna fram tills att barnet fyller 18 eller avslutar sina gymnasiestudier skyldiga att svara för underhåll för barnet. Underhållet bestäms efter vad som anses skäligt med tanke på barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB). Jag utgår från att dina uppgifter om att din exman är skyldig dig pengar stämmer. En förälder är skyldig att betala underhållsbidrag till barnet om föräldern antingen inte har vårdnad och barnet och inte varaktigt bor med henne eller honom, eller om föräldrarna har gemensam vårdnad men barnet endast varaktigt bor tillsammans med endast den enda föräldern (7 kap. 2 § 1 st. FB). Även om din exman fortsatt har vårdnaden om er dotter kan han alltså vara underhållsskyldig. Var barnet bor kan exempelvis besvaras med ledning av var han eller hon är folkbokförd, hur länge han eller hon faktiskt vistas hos föräldrarna eller vad han eller hon har sina saker. Beslut om underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal. Om du väcker talan i domstol om rätten till underhållsbidrag får du företräda din dotter (7 kap. 2 § 2-3st. FB).

Vill du ändra vårdnaden för din dotter eller fastställa hennes rätt att få underhållsbidrag gör du alltså det bäst genom att avtala med din exman, eller om det inte går, att väcka talan i domstol. Med tanke på vad du berättar är sannolikheten stor att du åtminstone har rätt till underhållsbidrag, och kanske kan ni också ändra vårdnaden om även ditt dotter vill det. Vill du ha mer konkreta svar rekommenderar jag att du söker råd hos en familjerättsjurist!

Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Mathea Santesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (870)
2021-10-15 Umgänge och vårdnad - vad kan man göra?
2021-09-30 Nekad att träffa barnet av boendeföräldern
2021-09-30 Vad gäller avseende umgänge och vårdnad?
2021-09-30 Relevans av en tidigare dom i en vårdnadstvist

Alla besvarade frågor (96400)