När kan man åberopa kränkning av laglott?

I min fars bouppteckning finns inga tillgångar.Han har under sitt liv köpt och ägt flera fastigheter.Alla tillgångar har skrivits över på min fars två barn i hans nya äktenskap.Kan jag som särkullbarn åberopa laglottskränkning i detta fall.?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

Inom svensk arvsrätt finns en utgångspunkt att en testators vilja ska respekteras så långt det går (11 kap 1§ Ärvdabalken (ÄB)). Skulle det vara så att din far har testamenterat bort alla sina tillgångar till sina andra två barn och du står lottlös har du en rätt att ansöka om jämkning. Detta eftersom du som särkullsbarn (och bröstarvinge) har en rätt att begära ut din laglott, vilket utgör hälften av arvslotten (7 kap 1§ ÄB). För att få del av din laglott ska du göra detta inom sex månader från att du blivit delgiven testamentshandlingen (7 kap 3§ ÄB).

Däremot nämner du att det i sin fars bouppteckning inte finns några tillgångar. Jag tolkar det därmed som att det inte rör sig om en fråga om att han testamenterat bort sina tillgångar, utan att det istället rör sig om gåvor.

Grundläggande är att en person under sin livstid fritt kan förbruka sina tillgångar samt ge dem till vem man vill. Däremot finns en presumtion att gåvor som ges till en bröstarvinge ska ses som ett förskott på arv (6 kap 1§ ÄB) Därmed, om dessa fastigheter du nämner har skrivits över på dina halvsyskon innan din fars bortgång, ska det ses som ett förskott på arv. Dessa tillgångar ska därmed avräknas från dina halvsyskons arvslotter i samband med att arvet fördelas efter din far.

Dock, eftersom det inte finns några övriga tillgångar att avräkna från och gåvan lett till att du inte kunnat få din laglott är bestämmelsen i 7 kap 4§ ÄB tillämplig. Kravet för att denna regel ska bli aktuell är att din far givit gåvan till dina halvsyskon under sådana omständigheter att det kan likställas med ett testamente. En förutsättning är att gåvan är givits med hänsyn till framtida dödsfall. Här får man ta hänsyn till om gåvan givits en kort tid före givarens bortgång samt gåvans värde. Framstår det som att detta varit ett sätt för den avlidne att fördela tillgångarna eller att göra en bröstarvinge lottlös kan det därmed liknas med ett testamente.

Är situationen att bedöma som sådan har du rätt att begära ut det du har en lagstadgad rätt till, alltså det som skulle vara din laglott. För att göra detta måste du väcka talan i tingsrätten inom ett år från att bouppteckningen efter din far avslutades (7 kap 4§ 2 st ÄB).

Hoppas du är nöjd med ditt svar! Vill du ha vidare rådgivning eller hjälp av en av våra jurister är det bara att vända dig till oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Elin GidingRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000