När kan jag be min sambo flytta ut?

Hej.

Om jag vill att min sambo ska flytta kan jag be honom att flytta på en gång eller måste jag ge honom nån sort utflyttningstid?

Bor i hyreslägenhet som står på mig som hyrestagare.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Den lag som främst är tillämplig mellan er är sambolagen (SamboL). Lagen är tillämplig om två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § SamboL). Om hyresrätten skaffats för gemensam användning räknas den som samboegendom (3 § SamboL) och ska ingå i en bodelning (dvs det kan tvistas om vem som ska bo kvar, även om det är du som står på den). Är bostaden inte samboegendom kan du be din sambo flytta ut, dock efter en viss tid.

Om lägenheten står på dig, och den inte är samboegendom, kan man betrakta dig som hyresvärd för din sambo och att han hyr in sig i din bostad som inneboende. På ett sådant hyresförhållande kan reglerna i 12 kap. Jordabalken (JB) tillämpas analogt. Din sambo har i ett sådant fall rätt till en uppsägningstid om tre månader från det månadsskifte som inträffar närmast efter uppsägningen (12 kap. 4 § JB). Har din sambo bott hos dig längre än tre månader ska uppsägningen vara skriftlig (12 kap. 8 § JB). Uppsägningen ska delges din sambo, han behöver inte underteckna den men det krävs att du kan bevisa att han har tagit del av den.

Sammanfattningsvis får du räkna med att du kan behöva ge din sambo en utflyttningstid om tre månader.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning