När kan grundlagsskyddade friheter inskränkas?

Varför bestämmer jämstäldhet över lagen om religionsfrihet? Religionsfrihet är ju grundlag över alla andra lagar.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar kring juridik!

Precis som du säger är religionsfrihet en frihet som skyddas i Sveriges grundlag och också Europakonventionen för mänskliga rättigheter som numera gäller som lag i Sverige (2 kap. 1 § 6 punkten Regeringsformen och artikel 9 EKMR). Enligt regeringsformen är var och en försäkrad en absolut rättighet mot det allmänna att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion. Vad som innebär med att utöva sin religion är något omdebatterad och det är därför svårt att säga vilken rättighet som faktiskt skyddas. Ledning kan därför rimligen hämtas från Europakonventionen som ju Sverige också är bunden av. I artikel 9 EKMR står att Religionsfriheten kan inskränkas genom lag och om inskränkningarna i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri och rättigheter.

Slutsatsen vi kan dra är att rättigheten att tro på en religion är absolut och kan inte inskränkas. Däremot kan sättet som religionen utövas begränsas. Rimligen är det svårt att försvara att religionsutövning som tar sig i uttryck som inskränkningar av andra rättigheter som finns i ett demokratiskt samhälle, så som jämställdhet mellan könen.

Hoppas att du fick svar på dina funderingar!

Hälsningar,

My ÖhmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo