När kan företrädaransvar inträda när ens aktiebolag gått i konkurs?

2020-09-27 i Bolag
FRÅGA
Hej!Jag var tvungen sätta mitt aktiebolag i konkurs pga en större förlust bolaget gjorde.Nu har en av leverantörerna (inte skatteverket eller annan myndighet) gjort gällande att jag privat ska reglera den skuld bolaget hade genom mitt "Företrädaransvar".Stämmer det? Vad ska jag göra?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i skatteförfarandelagen (SFL) och aktiebolagslagen (ABL).

Begränsat utrymme att bli personligt betalningsskyldig för skulder från sitt aktiebolag

Det som kännetecknar associationsformen aktiebolag är att aktieägarna inte har något personligt betalningsansvar för aktiebolagets skulder (1 kap. 3 § första stycket ABL). Företrädaransvar är dock ett undantag från denna friskrivning. Företrädaransvar innebär att en företrädare för ett aktiebolag kan bli personligt betalningsansvarig för företagets skatteskulder eller avgifter (59 kap. 13 § SFL). Med företrädare avses i första hand styrelseledamöter och verkställande direktören. Företrädaransvar förutsätter dock att företrädaren agerat på ett uppsåtligt eller grovt oaktsamt sätt.

En ansökan om företrädaransvar skickas in av skatteverket gällande bolagets skatteskulder och avgifter

Först och främst reglerar företrädaransvaret personligt betalningsansvar för ett företags skatteskulder och avgifter, vilket inte omfattas av leverantörsskulder. Det är även förvaltningsrätten som beslutar om företrädaransvar på ansökan av Skatteverket (59 kap. 16 § SFL). Din leverantör kan alltså inte ansöka om att förvaltningsrätten ska besluta om företrädaransvar.

Det stämmer alltså inte att du har företrädaransvar för ditt aktiebolags leverantörsskuld eftersom företrädaransvaret främst tar sikte på skatteskulder och avgifter.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Chantal Kryou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (716)
2021-04-18 Kan ett aktiebolag överlåta en fastighet till en aktieägare i gåva alternativt genom en riktad underprisförsäljning?
2021-04-08 När är man närstående
2021-04-06 Aktieägare ansvarig för bolaget skulder
2021-04-05 Överlåtelse av onoterade aktier - Går det att framtvinga en försäljning?

Alla besvarade frågor (91438)