När kan en dom om ensamvårdnad ändras, och under vilka förutsättningar?

2020-10-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej, vet inte om denna fråga är besvarad. Men jag har ensamvårdnad efter att exet sa upp vårdnaden när vårdnadsfrågan togs upp i tingsrätten. Jag har vart själv med mitt barn sedan hen föddes, och exet var aldrig i våra liv. Han har inte vart intresserad i något, varken hjälpt eller betalat underhållsstöd. Han är extremt manipulativ och farlig. Han gjorde reseförbud och ville inte ens ha vårt barn. Han planerade att ge bort barnet utomlands. Nu till kärnfrågan, vi bor inte i samma land, kan han tvinga till sig delad vårdnad eller umgänge? Jag pratar med mitt barn ofta och har sagt vad hen än vill så ställer jag upp. Hen vägrar totalt och börjar gråta och tror att hen ska få reseförbud och skadas. Vad har mitt barn för rättigheter i detta läge? En dag kommer hen vilja träffa men just nu är hen inte redo.
SVAR

Hej och tack för att du ger Lawline förtroendet att besvara din fråga!

Om en förälder har ensam vårdnad över barnet kan vårdnaden endast ändras genom dom eller avtal. Relevant är här – antar jag utifrån din fråga – huruvida din rätt till ensamvårdnad kan ändras genom dom.

Alldeles grundläggande och vägledande för domstolens beslut är hänsyn till barnets bästa, 6 kap. 2 a § föräldrarbalken. Särskilt avseende fästs vid t.ex. risken för att barnet olovligen förs bort. Den risken torde finnas i detta fallet. Hänsyn tas också till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Domstolen fäster därtill avsevärd vikt vid att barnet inte ska bortföras från sin hemmastadda miljö (kontinuitetsprincipen), var skola och kompisar finns.

Ditt barn har alltså rättigheter och barnets vilja väger tungt samtidigt som man i ung ålder ofta är lättpåverkad, i synnerhet av föräldrars påtryckningar. Därför kan barnets uttalade vilja inte alltid tillmätas avgörande betydelse. Till underlag för beslut i vårdnadsärende utför socialnämnden vårdnadsutredning som förhoppningsvis ska ge en rättvisande bild av barnets situation; dvs. var barnet går i skolan, om risk finns för att barnets förs bort av ena föräldern, barnets kontakt med föräldrarna etc.

Sammantaget bedömer jag, mot bakgrund av den information du uppgivit, risken att du förlorar ensamvårdnanden som liten.

Om du behöver vidare konsultation, rekommenderar jag dig att boka tid med någon av Lawlines jurister.

https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga.

Hälsningar,

Pontus Fridén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (843)
2021-06-07 Kan en förälder att hindra den andra föräldern från att träffa en ny partner och presentera hen inför barnet?
2021-06-04 Kan jag flytta trots gemensam vårdnad?
2021-05-31 Barnets boende efter en skilsmässa
2021-05-31 Verkställighet av dom

Alla besvarade frågor (93123)