När kan efterlevande make sitta i oförändrat bo?

2021-01-30 i Testamente
FRÅGA
Hej ! Jag är en gift kvinna på 63 år. Mina föräldrar och syskon lever inte längre, inte min dotter heller. Jag har 3 syskonbarn. Om jag dör före min man, måste det då finnas en arvinge efter mig, eller ärver enbart min man mig automatiskt ? Kan jag i annat fall testamentera bort mina syskonbarn ? Kan min man sitta i oförändrat bo efter mig ? Min man har 3 barn vuxna barn. Kan han skriva testamente så jag får sitta i oförändrat bo tills jag dör om han dör före mig ? Kan vi skriva ett gemensamt testamente där det framgår att vi vill sitta i oförändrat bo?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om arvsrätt och bestämmelserna i Ärvdabalken (1958:637)

blir tillämpliga på din situation. Jag utgår från att dina tre syskon barn är de enda besläktade arvtagarna.

Som huvudregel ska efterlevande make ärva den avlidne makens/makans egendom med fri förfoganderätt vid dennes bortgång 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). Alltså ärver din make allt efter din bortgång.

Dina syskonbarn tillhör den andra arvsklassen 2 kap. 2 § ÄB och har därmed även arvsrätt efter efterlevande makes bortgång 3 kap. 2 § ÄB. Så dina syskonbarn har arvsrätt i händelse av att din mans bortgång, och det gäller andel efterlevande make ärvt av dig. I och med att egendomen innehas med fri förfoganderätt innebär det att din man inte får testamentera bort egendomen men har rätt att fritt förfoga över den.

Du kan testamentera bort dina syskonbarn, de enda som inte helt kan testamenteras bort är bröstarvingar, så det är fullt möjligt att göra dina syskonbarn arvslösa.

Din make kommer som sagt automatiskt att ärva efter dig, det innebär att han sitter i oförändrat bo tills hans bortgång då dina syskonbarn ärver. Ifall du vill att din make ska ärva med full äganderätt över egendomen utan att den ska gå vidare till dina syskonbarn i händelse av hans bortgång så måste du testamentera arvet till honom.

När det gäller din makes barn har dem rätt till arv i händelse av hans bortgång i och med att de är bröstarvingar, de utgör isåfall särkullbarn och har rätt till sitt arv 2 kap. 1 § ÄB. Ifall din man testamenterat bort all egendom till dig så har dem ändå rätt att jämka testamentet och kräva sin laglott som utgör hälften av sin arvsrätt 7 kap. 1 & 3 § ÄB. Du kan således inte sitta i oförändrat bo ifall hans barn kräver sin laglott. Detsamma gäller ifall ni skriver ett inbördes testamente, särkullbarnen har alltid rätt att kräva sin laglott ifall egendomen testamenterats bort.

Jag hoppas du fått svar på dina frågor och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar Abdulreza
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2952)
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente
2021-10-16 Måste man vara myndig för att vara med i ett testamente?

Alla besvarade frågor (96482)