När kan dödsboanmälan göras?

FRÅGA
HejVad avgör om det blir en dödsboanmälan eller inte?Är det enbart vad som finns för tillgångar på aktuella konton som styr?Skall man räkna av skulder som finns i boet tex krav från olika inkasson innan beslut tas om dödsboanmälan?
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om bouppteckning finns i 20 kap. 1 § och 8 a § ärvdabalken. Skatteverket har en bra handledning när det gäller dödsboanmälan, du hittar den här. I den framgår bl.a. att en bouppteckning kan ersättas av en dödsboanmälan om den avlidnes tillgångar är begränsade och följande förutsättningar är uppfyllda:

1. den dödes tillgångar och hans eller hennes eventuella andel i en efterlevande makes giftorättsgods inte räcker till mer än begravningskostnaderna och andra utgifter med anledning av dödsfallet och
2. fast egendom eller tomträtt inte ingår bland den dödes tillgångar.

Dödsboanmälan ska inte ske när värderingsfrågorna är komplicerade eller när det behövs mera omfattande efterforskningar beträffande den dödes tillgångar. Om det är tveksamt om det finns förutsättningar för att endast göra en dödsboanmälan, ska bouppteckning förrättas. Observera att dödsboanmälan endast får göras av en socialnämnd.

För att bedöma om det enbart finns tillgångar enligt punkten 1. ovan kan skulderna dras av från tillgångarna. Med tillgångar menas all egendom som den döde ägde, inte enbart pengar på bankkonton. Hoppas du har fått svar på din fråga.

Vänligen

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?