När kan boutredningsmannen ta ut arvode och ersättning för kostnader?

FRÅGA
Min far dog i somras.Jag och tre av mina syskon är överens om och vet hur vi kan/ska förvalta dödsboet. Pappa hade en del pengar på sina konton, men även ett lån på fastigheten, han ville att vi skulle använda de pengar som fanns kvar till förvaltningen.Men min syster har inte velat medverka i dessa överenskommelser, hon har vägrat prata om det och vägrat skriva under fullmakten till banken. Nu har hon ansökt om förvaltare av dödsboet till tingsrätten. Har denne förvaltare ansvar att betala de löpande räkningarna innan han tar ut sin lön?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att din syster har begärt att en så kallad boutredningsman ska utses av tingsrätten för att förvalta dödsboet (Se 19 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB)). En boutredningsman ska vidta alla åtgärder som är nödvändiga för boets utredning och företräda dödsboet gentemot tredje man (se 19 kap. 11 och 12 § ÄB). Det innebär att boutredningsmannen ska bestämma över tillgångarnas användning för betalning av boets skulder.

Arvode till boutredningsmannen och kostnadsersättning ska betalas av dödsboet (se 19 kap. 19 § andra stycket ÄB). I regel bör boutredningsmannen inte ta ut arvode förrän uppdraget är slutfört, men ersättning för utgifter har boutredningsmannen rätt att ta ut så snart han själv gjort utbetalningen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (794)
2020-03-31 Föräldrar får under sin livstid sälja/ge bort sin egendom
2020-03-29 Villkora testamente
2020-03-27 Vad täcker kyrkoavgiften och begravningsavgiften?
2020-03-12 Förlorar man sin arvsrätt till sina biologiska föräldrar om man adopteras?

Alla besvarade frågor (78651)