När jag fick uppehållstillstånd uppgav jag felaktig information och jag har besökt mitt hemlands, kan uppehållstillståndet återkallas?

2018-10-21 i Migrationsrätt
FRÅGA
<p>Hej. Jag har uppehållstillstånd permanent. Jag fick från asylsökande. Jag bor mer 4 år i Sverige. Först jag informera fel information. Jag fick permanent och resedokumet. Efter jag hämta mina hemlandpass . Jag byte mina namn och informera Migrationsverket också.</p><p>Jag resa till mina hemland också. Nu kommer till mig post från migrationsverket till utredningen återkalla mitt uppehållstillstånd. Jag har fastjobb och egen lägenhet också.</p><p>Nu har chansen stanna i Sverige eller?</p>
SVAR

<p>Hej!</p><p>Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!</p><p>I din fråga skriver du att du haft permanent uppehållstillstånd i Sverige, men att detta tillstånd nu riskerar återkallas. Du nämner dock inte hur länge du haft det permanenta uppehållstillståndet. <em>Det finns ett antal grunder för återkallelse av ett permanent uppehållstillstånd. Dessa är</em> i de fall man flyttar från Sverige, i de fall man angivit falska uppgifter som har lett till beviljat uppehållstillstånd, eller om en domstol i samband med en brottmålsdom beslutar att man ska utvisas (7 kap. 1, 7 § eller 8 a kap. 1 § utlänningslag 2005:716 (UtlL)). I ditt fall tycks enbart de första två omständigheterna vara aktuella. Om du anmäler till Migrationsverket att du vill behålla ditt permanenta uppehållstillstånd, kan du dock vara utomlands i upp till två år utan att ditt tillstånd påverkas. Det ska noteras, att det av 7 kap. 1 § 3 st. UtlL framgår att det måste finnas <em>synnerliga skäl</em><i> </i>för att kunna återkalla ett uppehållstillstånd om utlänningen har vistats i Sverige i mer än fyra år med tillståndet. Det krävs således att det rör sig om mycket speciella omständigheter för att ett sådant uppehållstillstånd ska kunna återkallas. Ett exempel på omständigheter som kan utgöra ett synnerligt skäl är att utlänningen visserligen haft uppehållstillstånd och varit folkbokförd i Sverige men i realiteten vistats i något annat land under långa perioder och därför inte fått någon närmare anknytning hit. Det tycks dock inte som att du haft permanent uppehållstillstånd i mer än fyra år, varför det inte krävs synnerliga skäl i ditt fall för att återkalla tillståndet.</p><p>I ditt fall kommer det dock tas hänsyn till, att du uppgav felaktig information, samt att du möjligen inte bor kvar i Sverige.</p><p>Mot detta och vid bedömning av om uppehållstillståndet bör återkallas för din del ska hänsyn tas till den anknytning som du har till det svenska samhället och till om andra skäl talar mot att tillståndet återkallas (7 kap. 4 § UtlL). Bland annat ska hänsyn tas till arbetsförhållanden, bostadsförhållanden, social anpassning och om du lärt sig svenska. Familj i Sverige är en betydelsefull faktor, särskilt om de anhöriga är svenska medborgare. I rättsfallet MIG 2008:43 anfördes även att ett flertal kortare utlandsresor inte ansetts utgöra avbrott i vistelsetiden i Sverige.</p><p><b>Slutsats</b></p><p>Permanent uppehållstillstånd kan återkallas i det fall man flyttar från Sverige, i de fall man angivit falska uppgifter som har lett till beviljat uppehållstillstånd, eller om en domstol i samband med en brottmålsdom beslutar att man ska utvisas. Du uppger att du uppgav fel information, men det går inte bedöma innebörden av den felaktiga informationen i detta skede. Du nämner även att du besöker ditt hemland, men för att du ska anses ha flyttat från Sverige ska du ha bosatt dig i ditt hemland. Migrationsverket måste även ta hänsyn till att du arbetar i Sverige, din sociala anpassning, din bostadssituation, om du lärt dig svenska etc.</p><p>Det är inte helt säkert att ditt uppehållstillstånd ska återkallas. Du bör finnas möjlighet för dig att få behålla det. Jag rekommenderar dock att du kontaktar en jurist för ytterligare vägledning och som kan bistå dig i ärendet och kontakten med Migrationsverket. Vi på Lawline kan givetvis bistå dig med detta.</p><p>Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!</p>

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (809)
2019-04-21 Hemvisttidens beräkning vid ansökan om svenskt medborgarskap
2019-04-15 Behöver min amerikanska vän visum för att besöka mig i Sverige?
2019-04-14 Skillnad att vara gift eller inte vid anknytningsansökan
2019-04-14 Ansöka om uppehållstillstånd från Sverige

Alla besvarade frågor (68021)